IT og sociale relationer | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 22
  • 276
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2016
  • 05-01-2017

Praktikopgave niveau 2: IT og sociale relationer | Praktikopgave

Praktikopgave om hvordan IT påvirker de sociale relationer.

Opgaveformulering
Hvorledes påvirker IT de sociale relationer i 8. Z på en byskole i Odense, og hvilke muligheder og udfordringer giver IT i undervisningen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Empiri 3
Case 3
Analyse 3
Klasseledelse – Regelledelse 3
Relationsledelse 5
Diskussion 6
Foreløbig konklusion 7
Referenceliste 7
Bilag 8

Uddrag

Indledning
Udviklingen af teknologien er stigende og det samme er de økonomiske midler, som skal være med til at integrere IT i den daglige undervisning. ”IT og digitale læringsformer er med til at skabe varieret og differentieret undervisning”, siger UVM (Undervisning og uddannelse, 2015). Det interessante aspekt i dette er, om det også er med til, at skabe en bedre undervisning?
Vi lever i en teknologisk tid, hvor kompetencer indenfor IT bliver nød til at opfylde nogle gængse krav, for at kunne agere som medborger i et videnssamfund (Undervisning og uddannelse, 2015). Vi ser en stigning af børn og unges mobilforbrug, ”90 pct. af børnene i 4.-6. klasse og hele 96 procent af eleverne i 7.-9. klasse har deres egen smartphone.” (Mainz, 2016). I den 8. klasse jeg var i praktik i, havde alle mulighed for at medbringe deres egen computer, og skolens bibliotek kunne supplere med computere og tablets, hvis der manglede. Der vil derfor ofte være en mobiltelefon eller en computer med i skole hos de fleste elever i udskolingen.
Nu hvor eleverne har computer og mobiltelefoner med omkring dem en hel skoledag, bliver vi også nød til at forholde os til brugen deraf. Bør og kan eleverne selv tage ansvar for deres brug af IT, eller skal vi som lærer hjælpe dem med det? I frikvarterende, hvor der typisk er friere rammer for brugen af computer og mobiler, vil nogle elever som det første stille deres lyst og måske endda trang til at sidde og surfe, spille, snapchatte og hvad det ellers kunne være. Kan bl.a. mobiltelefoner være med til at skade de sociale relationer i klassen?
Som så mange andre dilemmaer er der altid nogle der er for og andre imod. I denne opgave vil jeg holde nogle af argumenter op i mod hinanden og sætte deres synspunkter op imod de observationer og undersøgelser jeg har gjort mig i praktikken.

Metode
Indsamling af empiri skete igennem den daglige undervisning, ved skole-hjem-samtaler og frikvarterne. Som kvalitativ metode har jeg anvendt interviews, der med personlige udtagelser kunne fortælle mere sine egne holdninger og oplevelser til denne opgaves fokus. Derudover har jeg benyttet mig af flere kvantitative metoder, heriblandt spørgeskema der indeholder lukkede og åbne svarmuligheder, og observationsnoter som er udført af andre studerende og klassens lærer. Det indsamlet data er bearbejdet gennem opgaven og danner grund for analysen og vurderingen... Køb adgang for at læse mere

IT og sociale relationer | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.