ISS - Integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 13
  • 4844
  • PDF
  • 21-05-2012

ISS - Integration

Opgaven tager udgangspunkt i case, omkring en tosprogede familie, der i gennem har kommer vi ind på nogle pædagogiske begreber, som institutionalisering, kulturforståelse, integration og sprogstimulering.

Problemformulering

- Hvilke samfundsmæssige aspekter i henhold til flygtninge familier, skal vi som pædagoger være opmærksomme på, og hvilken betydning kan det have for disse familier?

Underviserens kommentar

Min gruppe fik forskellige karakterer. Den ene 4 den anden 7 og jeg fik 10.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodiske overvejelser 2
Case 3
Velfærdssamfundet 4
Integration og inklusion 5
Institutionalisering 7
Kulturopfattelser 8
Forældre samarbejde 9
Pædagogens rolle og kompetencer 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Internetsider: 13
Bøger: 13

Uddrag

Metodiske overvejelser
I denne opgave tager vi udgangspunkt i en case, som hedder; Forvaltningen vil have Mehmet og Anil i dagtilbud. I henhold til vores problem formulering er vi klar over, at der også er indvandrere og efterkommere, som har nogenlunde de samme vilkår, som flygtninge i det danske samfund, men vi har valgt at tage udgangspunkt i flygtninge, da det er relateret til den valgte case. Derfor vil vi se på hvilke samfundsmæssige aspekter der gør sig gældende for den tosprogede familie i casen. Nog-le af de aspekter er, at vi vil belyse vigtigheden af samarbejdet der finder sted i casen mellem, for-ældre – forvaltningen og forældre – institution, for at få børnene bedst mulig bliver integreret ifølge evalueringen Eva. Vi vil i den sammenhæng komme ind på pædagogens rolle og se på betydningen af at efteruddanne sig, som undervisningsministeriet og servicestyrelsens sprogpakke udtaler sig om. I casen vil forvaltningen gerne have børnene i institution, derfor vil vi komme ind på begrebet institutionalisering, da det er vigtigt at forstå hvorfor vi i dagens Danmark sender næsten alle børn i institution, som Kim Rasmussen udtaler i bogen ”om barndommens institutionalisering”. I den for-bindelse vil vi se på forskellige kulturopfattelser for, at prøve at forstå os selv og deres kultur, som Marianne udtaler i bogen ”Samfundet i pædagogisk arbejde”. Som nævnt i indledningen er vi et velfærdssamfund og det er derfor med til at definere nogle af vores værdier og normer i samfundet. Det er disse normer og værdier den tosprogede familie i casen skal integreres i og derfor vil vi komme ind på integrationsbegrebet og se på hvordan vil kan inkludere familien i vores samfund, det vil vi gøre ud fra Janne Hedegaard Hansens synspunkter fra bogen ”Samfundet i pædagogisk arbej-de”... Køb adgang for at læse mere

ISS - Integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.