Islam og menneskerettigheder | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Islam og menneskerettigheder | Studieprodukt

Studieprodukt om Islam og menneskerettigheder, som indeholder en sammenligning af FN's menneskerettighedserklæring og Cairoerklæringen.

Problemformulering
”På hvilken baggrund opstod Cairoerklæringen, og hvordan påvirker den Verdenserklæringens universelle gyldighed?"

Underviserens kommentar

God sammenlignende opgave, med en interessant diskussion. Mangler perskeptivering til den danske folkeskole.

Forfatterens kommentar

Opgaven ville have været bedre med en afsluttende perspektivering til den danske folkeskole.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering: 2
Redegørelse 3
Sammenligning af Verdenserklæringen og Cairoerklæringen 4
Diskussion 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
At mennesker har rettigheder, er en tanke som går helt tilbage til antikken, med et menneskesyn om det frie individ som via grundlæggende fornuft har visse rettigheder. I oplysningstiden begyndte liberale tænkere som Immanuel Kant at definere, hvordan mennesket skal bruge sin oplysning til at tilegne sig myndighed, da dette er ”Menneskehedens hellige rettigheder”.

I 1948 udformedes FN' Verdenserklæring om Menneskerettigheder, hvis mål var at genskabe frede i verden efter 2. verdenskrig, og skabe fredelige relationer mellem verdens nationer. Dette skulle opnås ved at udforme en universelt gyldig erklæring om mennerettigheder, der ser udover forskelle som køn, kultur, etnicitet og politisk baggrund.

I 1990 udgav Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) ”The Cairo Declaration on Human Rights in Islam”, altså en menneskerettighedserklæring for de islamiske lande. Denne erklæring er potentielt skadelig for Verdenserklæringens universalitet og dermed den overordnede succes for FN's overordnede mål.

---

Cairoerklæringen
Blandt de lande der ikke underskrev FN's erklæring var Saudi Arabien, som afstod primært pga. artikel 16 og 18, der handler om henholdsvis lige ægteskabsrettigheder og religionsfrihed. Yderligere blev FN-erklæringen kritiseret fra muslimsk side for at være udtryk for vestlige normer med udspring i kristen-jødiske traditioner. Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) udformede derfor sin egen erklæring, som respons til FN-erklæringen. (Lindhardt, 2014)

Cairoerklæringen blev vedtaget i 1990, en erklæring som skulle give et overblik over de islamiske perspektiver på menneskerettigheder. Denne erklæring bliver begrundet og afgrænset af den islamiske lov sharia, hvor FN-erklæringen begrunder rettighederne i menneskets iboende værdighed. Cairoerklæringens artikel 24 siger: ”Alle rettigheder og friheder fastsat i denne erklæring er underlagt den islamiske Sharia”. (Lindhardt, 2014) En anden vigtig forskel mellem de to... Køb adgang for at læse mere

Islam og menneskerettigheder | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.