Intonation i musikundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 7
  • 2255
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2015
  • 20-10-2015

Studieprodukt: Intonation i musikundervisningen

Studieproduktet i musik om intonation og som besvarer hvorfor og hvordan man kan arbejde med elever og børn der synger falsk.

Der tages udgangspunkt i en 4. klasse fra praktikken.

Problemformulering
Hvordan kan man lære børn at synge rent?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Teoretisk afsnit 2
3.1 Hvorfor lære at synge? 2
3.1.1 Det fysiologiske aspekt 2
3.1.2 Psykologisk aspekt 2
3.1.3 Socialt og socialt-psykologisk aspekt 2
3.2 Sangere under udvikling 3
3.3 Det sanglige stemmeværd 3
3.4 Associativt sangarbejde 4
4. Analyse 4
4.1 Hørelæreaktivitet 4
4.2 Godnatsangen 5
5. Konklusion 6
6. Litteraturliste 7

Uddrag

1. Indledning
Et af fællesmålene på tværs af klassetrinene er, at eleverne skal kunne synge med god intonation. Det har relativ høj status i dansk kultur, og derfor er det vigtigt, at børn får mulighed for at udvikle deres sanglige kompetencer, så de kan intonere. (UVM 2009).

I observationer af en 4. klasse opdagede min gruppe og jeg, at mange elever havde svært ved at synge rent. Det medførte, at vi planlagde og udførte et praktikforløb særligt rettet mod udvikling af deres intonation. Vi oplevede dog, at progressionen hos dem tog længere tid end forventet, og at nogle af vores mål, særligt om intonation, ikke blev opfyldt. Nogle af eleverne nåede langt, men vi oplevede, at mange af dem ikke rykkede sig fra, hvor vi startede. Disse havde svært ved at ramme tonerne i vores aktiviteter samt i fællessang.

På baggrund af ovenstående finder jeg det nærliggende at undersøge, hvordan man som musiklærer kan arbejde med børn, der synger falsk, og hvorfor det er vigtigt at lære at synge.

---

3.3 Det sanglige stemmeværd
Self-efficacy er en social kognitiv teori, som er et samspil mellem 1) personens tanker og følelser, 2) omgivelserne og 3) personens adfærd. Gunn Imsen oversætter dette begreb til det danske ord mestringsforventning. (Imsen 2007).

I relation til musik videreudvikler Vilhelmsen denne teori til at omhandle det sanglige stemmeværd. ”Det vedrører en persons egne forventninger om og vurdering af egne muligheder og færdigheder i forbindelse med sanglig udfoldelse…” (Vilhelmsen 2003, s. 84). En persons forventninger dannes gennem: 1) personlige erfaringer, 2) vikarierende erfaringer, 3) verbal påvirkning og 4) emotionel påvirkning. (Ibid.)

---

4. Analyse
I dette afsnit har jeg udvalgt tre elementer, som jeg vil analysere. En hørelæreaktivitet, optagelse af en sang, samt tre elever fra en 4. klasse. Til de tre elever vil jeg også komme med forslag til, hvordan man vil kunne arbejde videre med deres sanglige kompetencer.

4.1 Hørelæreaktivitet
Denne aktivitet gik ud på at samle eleverne omkring et klaver og spille enkelte toner og intervaller. Vi lagde tonerne i en ambitus omkring C1-C2. Eleverne skulle derefter synge... Køb adgang for at læse mere

Intonation i musikundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.