Intersprogsanalyse i UTE

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 16
  • 4121
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2020
  • 28-10-2020

Eksamensopgave, Analyse af elevtekst: Intersprogsanalyse i UTE

Eksamensopgave i modulet Undervisning af tosprogede elever (UTE) med en intersprogsanalyse.

Problemformulering
Hvordan kan en argumenterende tekst skrevet på dansk af en tosproget elev analyseres, og hvordan kan teksten bruges som udgangspunkt i tiltag til udvikling af deres sprogtilegnelses-proces?

Forfatterens kommentar

Ville anvende flere kilder næste gang.

Indhold

Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Begrebsafklaring 3
Tosprogede elever 3
Redegørelse for teori 3
Intersprogsanalyse 4
Empiri 4
Analyse 4
Fonologi 4
Morfologi 5
Syntaks 5
Leksikalitet 6
Tekst 6
Vurdering af elevens intersprog 6
Refleksioner 7
Handleforslag 7
Feedback på elevteksten 7
Konklusion 8
Bibliografi 10
Bilag 11
Bilag 1 – Skema som udgangspunkt for intersprogsanalyse 11
Bilag 2 - Elevtekst 12
TERNET NINJA REFERAT 0
Bilag 3 0

Uddrag

Indledning

Det er relevant at kigge på undervisning af tosprogede elever, da antallet af disse stiger i takt med den stigende globalisering. Eftersom der er flere tosprogede elever i de danske folkeskoler, stiller det også krav til, at lærerne har de nødvendige værktøjer til at undervise dem, så de får mest muligt ud af undervisningen og eleverne får lyst til at lære mere. Dette stemmer overens med folkeskolens formålsparagraf § 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. (uvm.dk, 2020)

Metodeafsnit
Opgaven vil omfatte at elever med dansk som andetsprog omtales som tosprogede elever. Derudover vil begrebet intersprog også bruges konsekvent gennem opgaven. For at besvare problemformuleringen vil jeg redegøre for og definere intersprogede elever og intersprog. Derudover vil jeg også redegøre og definere for Malene Bjerre og Uffe Ladegaards teorier om Tre hypoteser om sprogtilegnelse og intersprogsanalyse (2007). Disse vil blive anvendt i analysen og i mine handleforslag. Derudover vil jeg kort komme ind op John Hatties feedbackmodel, for at forklare hvad feedback kan gøre for en elev.

I analysen vil jeg vurdere i genre og sproglige strukturer, som er vigtige i analyse og forståelse af intersproget hos en elev. Intersprogsanalysen vil tage udgangspunkt i Marte Monsen og Gunhuld Tveit Randens' model for analyse af intersprog (2017). Den kan hjælpe med at vurdere elevens intersprogskundskaber efter Karen Lunds intersprogsbeskrivende faser (2015).
Ud fra intersprogsanalysen vil jeg udarbejde nogle handleforslag til, hvordan man videre kan hjælpe med at udvikle den tosprogede elevs intersprog og dermed komme nærmere målsproget dansk... Køb adgang for at læse mere

Intersprogsanalyse i UTE

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.