Eksamensopgave om internettet i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 14
  • 3560
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2003
  • 15-06-2004

Eksamensopgave om internettet i historie

Eksamensopgave i historie omkring internettet i historieundervisningen og internettet som historisk kilde.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en beskrivelse af internettets historie vil jeg analysere, og vurdere fordele og ulemper ved brugen af internettet i historieundervisningen. Hernæst vil jeg beskrive internettet som historisk kildemateriale, set i dag og om 100 år, med de muligheder og problemer der er forbundet hermed.

Indhold

Indledning side 1
Problemformulering side 1
Metodevalg side 2
Internettets historie side 2
Internettet i historieundervisningen side 4
internettet som historiskt materiale/produkt side 12
Konklusion side 15
Litteraturliste side 16

Uddrag

Internettet i relation til historieundervisningen i folkeskolen indeholder mange spændende perspektiver, men samtidig et væld af faldgruber! Internettet skal ses som et læremiddel blandt andre, og det skal anvendes under hensyntagen til emnet og klassesammensætningen. Det må forventes, at internet fremover vil være mange elevers første informations- eller inspirationskilde så læreren må derfor overveje, hvordan man sikrer nettet bruges mest hensigtsmæssigt.

Jeg vil i denne opgave beskrive internettet med fokus på hvordan internettet kan bruges som en del af undervisningen i historie. Derudover vil jeg betragte internettet som et historiskt produkt/materiale, og beskrive en del aspekter omkring hvordan man kan betragte det som en væsentlig vidensbærer i nutiden og i fremtiden... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om internettet i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.