Integration af asylbørn | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Integration af asylbørn | Eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM om integration af asylbørn.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer medvirke til at integrere nyankommne mellemøstlige asylbørn i folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Præsentation af empiri 3
Luther 3
John Locke -Tolerance 4
Islam og kultur 5
Danske værdier 6
Børneopdragelse 7
Problematikker/analyse 8
Løsningsforslag 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bøger 11
Links 11
Bilag 11

Uddrag

Indledning
Gennem en række år har der i Mellemøsten været uroligheder, som har ført til stor flygtningestrøm til den vestlige verden. De seneste år er flygtningestrømmen blevet markant øget, på grund af terrorgrupperne har overtaget flere områder og dermed jaget folk på flugt. Danmark har modtaget mange flygtninge med en helt anden kultur og religion, som påvirker hele den vestlige kulturkreds. Disse flygtninge skal integreres, så de kan begå sig i Danmark og i den danske kultur.
Blandt flygtningene er der en stor mængde børn, som skal lære det danske sprog og den danske kultur at kende. Dette lærer de i landets indslusningscentre og derefter asylcentre, inden de kan komme videre ud i samfundet og de danske folkeskoler.
Vi har valgt at beskæftige os med dette emne, både fordi flygtninge der skal integreres i Danmark er en meget aktuel sag, og fordi vi blev inviteret ud på et asylcenter for at lave en undervisningstime, hvilket gjorde os interesserede i, hvordan vi som lærere egentlig skal tackle denne integrering i de danske folkeskoler. Vi har været ude på indslusningcentret i Haderslev, hvor vi fik lov til at stå for undervisningen for nogle asylbørn i en 4. og 5. klasse. Vi havde på forhånd ingen ide om, hvad vil komme ud til, og hvilke problematikker der ville møde os. Vores mål med undervisningsforløbet var, at undersøge hvordan vi kan lære nyankommne mellemøstlige asylansøgere, der ikke forstår det danske sprog og kultur noget om danske værdier i form af medborgerskab i løbet af én enkelt time.

Metodeafsnit
For at finde frem til en konklusion på vores problemformulering, har vi anvendt og reflekteret over relevant teori fra henholdsvis bøger og internetsider. Dernæst har vi været ude på et asylcenter og lavet en undervisningstime, hvor vi havde tid til at observere eleverne. Vi har ved denne observation benyttet den kvalitative metode, da den denne form for metode indsamler ”bløde” data -dvs. oplysninger, hvor vi får en dybere forståelse af omdrejningspunktet. Vi kan også iagttaget personers handlinger, adfærd og interaktioner, hvilket er relevant for vores problemstilling. Til slut har vi været ude i en modtageklasse på Humlehøj-Skolen i Sønderborg, hvor vi interviewede en lærer, en pædagog og 2 asylbørn for at kunne se besvarelser fra forskellige perspektiver... Køb adgang for at læse mere

Integration af asylbørn | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.