Inklusion | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 4
  • 1003
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 28-02-2013

Inklusion | Synopsis

Synopsis ud fra praktikforløb i samfundsfag.

Jeg var i min 4 års praktik påvirket af en elevsag hvori eleven forekom mig dårligt placeret i institutionen ift. elevens behov. Denne problemstilling fik mig til at overveje det meget omtalte inklusionsfænomen hvorpå jeg skrev denne opgave.

Problemformulering

Er inklusionen af de tidligere ekskluderede elever en fremtidig løsning i folkeskolen med henblik på samfundsfag?

Husk dette er en synopsis ikke en opgave - derfor ingen direkte konklusion

Indhold

Jeg kommer i min opgave ind på nedenstående

Specialundervisning hvorfor?

Elevforudsætninger kontra læringsforudsætninger?

Inklusion eller eksklusion et spørgsmål om penge?

Elevdifferentiering, individuel undervisning eller undervisningsdifferentiering et spørgsmål om ressourcer?

Konklusionen lænede sig op ad at jeg som lærer i dette tilfælde ville anvende medier som undervisningsdifferentiering for at imødekomme eleven indenfor den nærmeste udviklingszone

Uddrag

Elevdifferentiering, individuel undervisning eller undervisningsdifferentiering, et spørgsmål om resurser.
Differentiering: Det skolen/eleven/læreren skal foretage sig for at opnå målet som er tilpasset undervisningen.
Jf. Nikolaj Frydensberg Elfs phd fremlæggelse på zahles seminarie d 7.april 2011 mener han at man som lærer skal møde eleven i den ”verden” eleven befinder sig i. Elf udtaler sig desuden om medier som undervisningsmiddel og eleverne som innovatører.
Elevens verden der her er tale om, relaterer sig til den mediekultur eleven i sin hverdag er omgivet af. Der er derfor tale om at undervisningsdifferentieringen skal relateres og være eleven vedkommende.
Undervisningsdifferentiering som medie
En undervisningsdifferentiering der relaterer sig til vores elev på Zahles seminarieskole, i form af medier i undervisningen ville, kunne havde været en løsning. Eleven ville blive aktiveret få forståelse for taler- som i dette forløb var emnet. En målrettet medieorienteret undervisningsdifferentiering ville, muligvis, havde påvirket eleven til at finde emnet mere... Køb adgang for at læse mere

Inklusion | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.