Inklusion | Sk1 – eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 9
  • 2682
  • PDF
  • 2018
  • 22-08-2019

Præsentationsportfolio: Inklusion | Sk1 – eksamen

Problemformulering
Hvad kan vi som pædagoger gøre for at inkludere alle børnene i et fællesskab, og hvordan vi kan inkludere dem igennem vores aktiviteter, men også i dagligdagen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Viden 3
Observationsmetoden 3
SMITTE-model 3
Inklusion 4
Læringsmiljø 5
Børns trivsel, udvikling og læring 6
Udvikling 6
Trivsel 7
Konklusion 7
Bibliografi 8

Uddrag

Indledning
Vi har valgt et emne, som handler om, hvordan vi som pædagoger kan inkludere alle børn i et fællesskab igennem nogen aktiviteter som vi skaber. Vi undersøger dette, da det interesserer os, og derfor gerne vil vide mere omkring det. Vi har et kompetencemål, som lyder sådan: ”Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings –og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes”. Ifølge §57 i folkeskoleloven skal det pædagogiske arbejde handle om at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring. Der står også beskrevet, at vi skal øge integrationen af børn med anden etnisk baggrund end dansk samt inkludere børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Ud fra det kan vi se, at det er at vigtigt, at vi kan påtage os så vi kan hjælpe børnene på vej.

Metodeafsnit
Denne præsentationsportfolio er udarbejdet på baggrund af vores viden og indsamlet empiri, hvilken vi har fået gennem vores praktikker, men også vores aktivitet som vi har været ude at lave på Jeanets praktikplads, for at samle empiri. Vi vil komme ind på de forskellige teorier, som vi har valgt at gå i dybden med og binde dem sammen med det praktiske, som vi selv har prøvet af.
Vi har valgt at forklare og beskrive inklusion, læringsmiljø, udvikling, trivsel og SMITTE.
Vi har også lavet et afsnit om observation, da det var den metode, vi brugte for at kunne evaluere på vores aktivitet. Vi valgte at bruge observation, da det passede bedst til vores aktivitet, da vi skulle observere om det virkede, det som var vores mål. Vi har valgt at bruge SMITTE-modellen i vores aktivitet, fordi vi synes, det er et godt redskab, hvor man både kan forberede sig og evaluere... Køb adgang for at læse mere

Inklusion | Sk1 – eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.