Inklusion, relationer og anerkendelse af børnehavebarnet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Specialisering - Børn og unge
  • Godkendt
  • 13
  • 3735
  • PDF
  • 2016
  • 19-04-2017

Eksamensopgave: Inklusion, relationer og anerkendelse af børnehavebarnet

Eksamensopgave (Specialiseringseksamen) i faget "Specialisering - Børn og unge" på uddannelsen til Pædagog om inklusion, relationer og anerkendelse af børnehavebarnet.

Problemformulering

Hvordan kan jeg som pædagog gennem en anerkendende tilgang være med til at inkludere det 5-6 årige børnehavebarn samt støtte dets sociale relationer?

Indhold

Indledning 3
- Problemformulering 3
Metode 4
Lovgivning 4
Aldersafgrænsning 5
Case: Mads 6
Inklusion 7
- Inklusion på politisk og pædagogisk niveau 7
- Integration og eksklusion 8
Relationer 8
- Den vertikale og horisontale relation 9
Anerkendelse 10
- Anerkendelse, inklusion og relationer i praksis 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Alle samfund skaber inklusion og eksklusion. I de sidste mange år, har vi i den pædagogiske praksis, været meget optagede af at arbejde med inklusion og undgå eksklusion. Det er ifølge Dagtilbudsloven - her især med tanke på de pædagogiske læreplaner - pædagogens opgave er at sikre inklusion af alle børn, trods forskellighed. Med inklusion menes der, at forskellighed blandt individer skal ses som en ressource, der kan bidrage til udvikling af samfundet, ud fra de pædagogiske læreplaner. Bent Madsen skiver følgende om inklusion: ”… den korte definition af inklusion er, at det er en proces, der skal bidrage til at minimere og eliminere de mest virksomme eksklusionsfaktorer i børn og unges liv. Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion.” (Madsen, 2009)

Som Bent Madsen siger, er inklusion at undgå eksklusion. Det kræver, at man arbejder hen imod at inkludere alle i vores samfund, uanset baggrund. Der er i de seneste år kommet et stort fokus på pædagogens arbejde, hvor idealet er, at vi skal kunne inkludere og anerkende alle.

Vi er som pædagoger barnets rollemodeller – vi skal lære barnet om livets normer og værdier og vi har stor indflydelse på barnets opfattelse af sig selv. Det er derved vores rolle at hjælpe barnet med at udvikle sig.

Jeg var i en børnehave i min 3. praktik. Børnehaven havde mange inklusionsbørn, børn med diagnoser, børn med specielle behov, for tidligt fødte børn, børn, som ikke kunne finde deres plads i fællesskabet. Det gjorde, at børnehaven skulle arbejde rigtigt meget med inklusion, anderkendelse af barnet og ikke mindst hjælpe det enkelte barn til hvordan, det kunne danne relationer til de øvrige børn. Jeg var specielt tæt på én dreng, som havde brug for ekstra hjælp - ham vil i høre mere om i min case.

Metode
I den teoretiske del af min opgave har jeg valgt at inddrage bøgerne: Socialpædagogik, Inklusion så det batter og inklusion når det lykkedes.
Det har jeg gjort, fordi den giver et rigtigt godt syn på, hvad inklusion er, og hvordan, man kan arbejde med inklusion ud fra de enkelte individer. Derudover har jeg valgt at bruge bøgerne Behovet for anderkendelse og børnepsykologi, fordi de giver indblik i, hvordan man kan vælge at arbejde med anderkendelse af et barn.
Under afsnittet omkring anerkendelse, har jeg valgt Axel Honneths teori omkring anerkendelse. Honneth er tysk sociolog og filosof og er en meget anderkendt teoretiker og professor, som jeg anvender for at beskrive, hvor vigtigt det er, at et barn vokser op med en følelse af at være anderkendt.

Under afsnittet omkring inklusion har jeg brugt Bent Madsens syn på, hvad inklusion er, og hvordan, man kan skabe inklusion i dagligdagen med et barn, i forhold til individ og fællesskabet. Bent Madsen er inklusionsfortaler, han har skrevet flere bøger om inklusion, integration og eksklusion. Han er selvstændig konsulent, forfatter, foredragsholder, og ekstern lektor ved Århus universitet. (inklusionsakademiet.dk. Set D. 22.8.15)

Under afsnittet med relationer har jeg brugt Rudolf H. Schaffer for at forklare, hvad han tænker omkring relationer. Schaffer er professor emeritus i psykologi ved University i Glasgow og har skrevet flere bøger om børns udvikling og relationer, samt hvad dette indebærer. Jeg har brugt hans teori med den vertikale og horisontale relationer, da dette giver rigtigt god mening i forhold til den case, som er med i opgaven. Casen handler om Mads, som er en dreng fra min 3. praktik. Mads' navn er ændret, og det samme er navnet på institutionen. I analysedelen har jeg set på sammenhængen mellem inklusion, relationer og anerkendelse i forhold til Mads. I denne del vil der blive beskrevet, hvordan Mads kan få forskellige redskaber til at blive inkluderet i et fællesskab og danne sociale relationer... Køb adgang for at læse mere

Inklusion, relationer og anerkendelse af børnehavebarnet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.