Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 5
  • 1080
  • PDF
  • 2019
  • 24-09-2020

Studieprodukt: Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik

Studieprodukt 1 på specialiseringsmodulet "Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik".

Beskrivelse og eksempler på repræsentationsformer i undervisningen

Underviserens kommentar

Godkendt. Kunne have inddraget flere kilder

Forfatterens kommentar

Kunne have inddraget flere kilder

Indhold

Indledning
Eksempler på udøvende repræsentationsformer
Eksempler på ikoniske repræsentationsformer
Eksempler på symbolske repræsentationsformer
Repræsentationsformers betydning for undervisningsdifferentiering
Kildeliste

Uddrag

Indledning
At repræsentere noget, betyder at være udtryk for dette “noget”, og kan bestå af mange forskellige ting såsom et billede eller et diagram i matematik, der repræsenterer data for eksempel.
Der findes mange forskellige kategorier af repræsentationsformer, men i denne opgave sætter jeg fokus på følgende tre:
1) Udøvende/enaktive
2) Ikoniske
3) Symbolske

Denne type kategorisering er typisk ifølge Bruner , der ser disse som trin i undervisningen, idet den ifølge ham skal starte fra den udøvende repræsentationsformer og derefter arbejde med de ikoniske og symbolske (Jørgensen, Kaas & Petersen, s.d.).

Eksempler på udøvende repræsentationsformer
Den udøvende repræsentationsform kan ses i lærebogsmaterialet KonteXt side 41-58 (B. Lindhardt, W. Andersen, M. Poulsen & S. Pedersen, 2011, s. 41-58) under afsnittet “Brøker” i en større del af opgaverne. Flere opgaver så som opgave 2 og 3 under “Brøktal”, indeholder opgaver, der går ud på at få eleven til at benytte kopiark til at arbejde med brøker. Eleven skal dermed selv i gang med at arbejde fysisk med brøker, hvilket gør dette til en udøvende... Køb adgang for at læse mere

Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.