Inklusion i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Inklusion i folkeskolen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM om inklusion i folkeskolen – en vurdering af begrebets dannelsesmæssige potentiale.

Problemformulering

Hvilken dannelsesmæssig betydning kan inklusion i den danske folkeskole have, og hvilke fordele og ulemper kan kravet om inklusion medføre?

I denne sammenhæng tolker jeg formuleringen ”dannelsesmæssig” som den kulturelle og politiske udvikling, elever kan opnå i skolen gennem mødet med børn med 'særlige behov'. I forlængelse heraf vil jeg forsøge at besvare følgende underspørgsmål:

• Hvordan defineres inklusion?
• Hvad kan forstås ved dannelse?
• Hvilke dannelsesmæssige forpligtelser har skolen?
• Hvem kan dannelsen indbefatte?

Underviserens kommentar

En velskrevet opgave der indeholdt gode akademiske og personlige betragtninger.

Forfatterens kommentar

Bemærk: Karakteren lå til baggrund for den mundtlige eksamen, der udløste karakteren 12.

Desuden indeholder opgaven egne små kommentarer i siden, som er skrevet kort inden mundtlig eksamen for i bedre grad at kunne argumentere for valgt litteratur og opgavens generelle indhold.

Indhold

Indledning 3
Inklusion defineret 3
Inklusion i et dannelsesperspektiv 4
Skolens dannelsesforpligtelse 4
Toleranceudvikling hos eleven 5
Dannelse til demokratisk medborger 5
Den rummelige lærer 6
En personlig vurdering af begrebets dannelsespotentiale 7
Konklusion 8
Litteratur 9

Uddrag

Indledning
I 1994 mødtes 92 lande i Salamanca, Spanien, for at diskutere og erklære deres støtte til initiativet 'Uddannelse for alle' – en erklæring om undervisning for alle børn uanset evner og forudsætninger inkluderet i den almindelige undervisning. Der har siden erklæringen været et særligt fokus på specialundervisning nationalt, hvilket blandt andet førte til en lov i foråret 2012 om øget inklusion. Inklusion handler dog ikke blot om praktiske tiltag men også om en måde at opfatte et menneske på, og det er her at denne opgave finder sin relevans. Ved at indsætte begrebet 'inklusion' i en samfundsmæssig kontekst undersøger jeg begrebets potentielle dannelsesmæssige bidrag og forbinder det således med faget KLM – et fag som i høj grad beskæftiger sig med samfundsmæssige dannelses- og værdispørgsmål.

Inklusion defineret
Hos Undervisningsministeriet defineres den inkluderende skole som ”en skole, hvor den enkelte elev modtager en undervisning, som tilgodeser lige netop hans eller hendes behov. En inkluderende skole er også et sted, hvor man opfatter forskellighed og mangfoldighed som en ressource.” (Juhl, 2006). Yderligere definerer psykolog Rasmus Alenkær en 'fuldbyrdet' inklusion som det tidspunkt, hvor eleven er såvel til stede i klassen, oplever sig som deltager af fællesskabet og opnår et højt læringsudbytte inden for fællesskabets rammer (Alenkær, 2010, p. 69), og netop denne samhørighed anses for at være helt grundlæggende i forståelsen af inklusion. I Salamanca-erklæringen defineres begrebet som det princip, at alle elever har ret til undervisning ud fra den forståelse, at enhver elev er de andre forskellige, hvorfor ingen... Køb adgang for at læse mere

Inklusion i folkeskolen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.