Inklusion eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 4016
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 21-02-2013

Inklusion eksamensopgave

Årsopgave i Historie om inklusion i historiefaget. Emnet er den inkluderende skole.

Problemformulering
Historie har gennemgået en markant udvikling siden indførelsen af Fælles Mål
2009, hvor de 29 kanonpunkter er indført, samt det faktum at historie er blevet
et eksamensfag. Ud fra denne udvikling vil jeg prøve at afdække:
Hvilken
betydning har denne udvikling for inklusionen, og hvad kræves det
at være en inkluderende skole?

Indhold

- Indledning 2
- Problemformulering 2
- CASE 3
- Metode 3
- Teori 4
o Ordforklaring 4
- Analyse 4
o Historie ‐ et fag i udvikling 4
o Kanon – Historiebevidsthedens modsætning? 6
o Integration/Inklusion 7
o Den rummelige skole 8
- Diskussion og konklusion 10
- Litteraturliste 12
- Bilag 1 13
- Bilag 2 16

Uddrag

Metode
Før praktikperioden havde jeg ikke valgt et fokusområde, da Børneuniversitetet
var et noget ubeskrevet blad, så i forhold til min problemformulering gik jeg
noget usystematisk til værks, ved bare at filme egen og studiekollegaers
undervisning. Den svære undervisningssituation omkring eleven viste sig ganske
hurtigt, hvorefter jeg ændrede mit fokus, for at gå mere systematisk deltagende
til værks. Jeg vil dog gerne arbejde mere generelt omkring spørgsmålet, hvor jeg
vil tage udgangspunkt i hvad det kræves lærer og af skolen, og ikke direkte i
forbindelse med min egen praktik. Derfor gik jeg i dialog med lærerne på skolen,
for at finde ud af hvad de gjorde med sådanne elever, og fik derfor udleveret
skolen interne papirer omkring arbejdet med inklusion. For derefter at
gennemfører et interview med en af vores praktiklærere... Køb adgang for at læse mere

Inklusion eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.