Inklusion af socialt og fagligt svage elever | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2685
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 29-03-2019

Praktikopgave niveau 1: Inklusion af socialt og fagligt svage elever | Praktikopgave

Praktikopgave niveau 1 om inklusion af socialt og fagligt svage elever.

Problemformulering
Hvilke faktorer gør sig gældende for læreren, når socialt og faglige svage elever skal
inkluderes i undervisningen?

Med problemformuleringen in mente er det nødvendigt med en afgrænsning af begrebet faktorer. I den forbindelse tages der udgangspunkt i didaktiske overvejelser, klasseledelse og relationsarbejde.

Underviserens kommentar

Rigtig fint og gennem arbejdet. God overvejelser og optimeringsforslag.

Forfatterens kommentar

Man kunne have tilføjet flere teorier, til at understøtte de påstande der kommer i opgaven.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Metode/case 3
3.0 Faktorer i inklusionen 4
3.1 Indhold i undervisningen 5
3.2 Underviserens rolle i lektionerne 6
4.0 Optimering/konklusion 7
5.0 Litteraturliste 7
6.0 Bilag 9

Uddrag

1.0 Indledning
Opgaven tager udgangspunkt i praktikken på X skolen, hvor vi fulgte praktiklærerne, Jens og Jacob. Vi befandt os primært i 8.b, hvor Jacob er klasselærer og undervisningsansvarlig i Matematik. 8.b er en heterogen elevgruppe på 26 elever, hvor ca. en tredjedel af klassen kommer fra forskellige, sociale baggrunde. Dette udfordrede lærerens undervisning og evnen til at kunne inkludere alle elever. Specielt to elever i 8.b fangede vores opmærksomhed, og vi går derfor i dybden med dette i to cases.
I Case 1 kigges der på elev X som er faglig svag, men socialt stærk – specielt når læreren ikke var på, var denne elev aktiv, men så snart undervisning startede, var eleven tilbagetrukket. I Case 2 kigges der på eleven Y, som er fagligt stærk, men socialt svag. Personen klarer sig godt i timerne, men når der er gruppearbejde, bliver personen fravalgt af de andre elever.
I starten af vores praktikforløb foregik de fleste af vores timer med observation og relationsarbejde af eleverne, hvilket gav overstående indblik i klassen. Vi er derfor blevet nysgerrige på, hvilke faktorer der gør sig gældende i 8.b for, hvordan lærerne kan inkludere socialt- samt fagligt svage elever. Som supplement og understøttelse af egne iagttagelser, vil vi inddrage relevante teoretikere.

2.0 Metode/case
I den følgende opgave tages der udgangspunkt i de tre kompetenceområder: Klasseledelse, didaktik og relationer. Begreberne ses i forhold til vores intention om, at kunne omfavne og tilgodese de fagligt og socialt udfordrede elever i 2. undervisningsforløb i lineære funktioner.
Her inddrages bl.a. teoretikerne Lev Vygotsky, Thomas Nordahl, Hiim & Hippe og Knud Løgstrups forskning til at belyse vores problemformulering. Når vi omtaler teoretikerne, bruges deres efternavne. Vi vil benytte deres teorier, til at sammenligne med den indsamlede empiri fra vores praktikophold. Derudover vurderer vi, hvorfor netop disse kompetencer har haft betydning for vores 2. undervisningsforløb i 8.b samt egen lærerpraksis.
Vi har valgt, at tage udgangspunkt i henholdsvis elev X og Y, da de havde de største udfordringer inden for hver gren af problemstillingen. Her havde vi to cases, hvorpå vi kunne indsamle empiri fra begge elever, og på den måde kunne vi både fremme elev X og elev Y´s svagheder i undervisningen. Dette gav os mulighed for at afprøve forskellige metoder i form af eksempelvis undervisningsdifferentiering og relationsarbejde... Køb adgang for at læse mere

Inklusion af socialt og fagligt svage elever | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.