Inklusion af elev fra specialskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 29
  • 7668
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 10-12-2019

Modulopgave: Inklusion af elev fra specialskole

PL modulopgave i Almen undervisningskompetence om inklusion af elev i folkeskolen fra specialskole. Eleven har ADHD.

Problemstilling
Hvilken betydning har den udfordrede elevs diagnose og sociale relationer for den udfordrede elevs trivsel? Hvilke kompetencer skal vi som lærere besidde, for at støtte eleven i et inkluderende læringsmiljø?

Forfatterens kommentar

Et fokuspunkt mindre

Indhold

Indledning 3
Autentisk case - Anders 12 år, 7.B. 4
Min rolle 4
Problemstilling 5
Metode 6
Begrebsafklaring 7
1. Trivsel 7
2. Inkluderende læringsmiljø 7
Relevant Teori 9
1. ADHD 9
2. Sociale relationer 11
3. Inklusion 12
4. Klasseledelse 13
Analyse 17
Analyse af Anders' udfordringer ift. ADHD og sociale relationer 17
Vurdering 18
Analyse af Anders' inklusion i det inkluderede læringsmiljø. 19
Vurdering 21
Hvad kan vi gøre i klasseteamet 21
Trivsel 21
Støtte i det inkluderende læringsmiljø 23
Diskussion 24
Perspektivering 24
Konklusion 25
Litteraturliste 26

Uddrag

Indledning
Inklusion er især som følge af den nye skolereform i 2014 blevet en stor del af vores hverdag som lærer i den danske folkeskole, og det bliver ikke mindre. Det betød at 96 % af alle skoleelever skulle følge et almindeligt skoleforløb inden udgangen af 2015. Man måtte dog erkende, at dette ikke var var et realistisk mål.
De elever der går i specialklasser og på specialskoler i dag, vil i Randers Kommune gå en ny tid i møde. I mange af skolernes nye handlingsplaner står det nemlig skrevet, at man vil “trække” nogle af eleverne tilbage fra specialskoler, eftersom det er for dyrt, og økonomien for stram. Det betyder derfor, at elevernes fremtid afhænger af skolernes økonomi. Men er det nødvendigvis et problem, at eleverne “trækkes” tilbage? Er den nye lov om inklusion blevet en succes, eller “mister” vi nogle elever undervejs, som ikke bliver inkluderet, og som ikke fungerer i de almindelige folkeskoleklasser?
En undersøgelse af forskere på Aarhus Universitet viser, at inklusion går ud over indlæringen hos eleverne. Dette ses i undersøgelsen af 250.000 elevers nationale test gennem flere år.(Berlingske Tidende, 2015)

Metode
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en autentisk case, som jeg kan arbejde med løbende som jeg skriver opgaven. Det vil gøre opgaven mere virkelig, samt min motivation endnu større.
Jeg er i forvejen super motiveret, da jeg synes inklusion og specialpædagogik er et meget interessant emne, med masser af mulighed for forbedringer.
Casen er anonymiseret, da jeg selvfølgelig har tavshedspligt. I undersøgelsen af “problemet” vil jeg anvende bøger og hjemmesider af en masse spændende forskere og teoretikere, som har specialiseret sig i relationsdannelse, ADHD og inklusion.

I undersøgelsen af emnet sociale relationer, vil jeg anvende bogen “Elevens læring og udvikling. At skabe fællesskaber og lede læreprocessor” af Sanne Lillemor Hansen og Hanne Schneider (red.), 2014, samt bogen “Specialpædagogik. En introduktion” af Christian Quvang (red.), 2016.

I undersøgelsen af diagnosen ADHD vil jeg anvende en spændende bog skrevet af Gunilla Carlsson Kendall,, 2012 som hedder: “At forstå og arbejde med ADHD”.

I undersøgelsen af emnet inklusion og klasseledelse, vil jeg anvende de samme bøger, suppleret med bogen “Undervisningskendskab. At planlægge og udvikle undervisning” af Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen (red.), 2013, samt hjemmesiderne www.alenkaer.dk og www.adhd.dk.

Derudover vil jeg søge på internettet og søge inspiration blandt forskellige forskere og teoretikere, samt sammenligne forskellige metoder, modeller og perspektiver, hvoraf jeg vil udvælge de som jeg synes er mest relevant i forhold til denne case.
Derudover vil jeg løbende observere eleven. På den måde får jeg de bedste nutidige eksempler, samt et helt autentisk forløb.

Først vil jeg beskrive 2 relevante begreber, samt det relevante teori, for derefter at kunne sammenligne dette med min case, og på den måde analysere Anders' situation. Derefter vil jeg ud fra min vurdering komme med forslag til, hvad vi i klasseteamet kunne arbejde med i forhold til Anders og hvilke overvejelser vi skal gøre os. Sluttelig vil jeg konkludere forløbet, og perspektivere til det videre forløb omkring Anders. Hvad skal der nu ske?... Køb adgang for at læse mere

Inklusion af elev fra specialskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.