Inkludering af ADHD elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 20
  • 5942
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2012
  • 03-09-2012

Eksamensopgave: Inkludering af ADHD elever

Didaktik eksamensopgave. Tema: Elev- og læringsforudsætninger.

Opgaven indeholder en redegørelse af begreber som ADHD, inklusion, didaktik 2.0 og differentiering.
Den indeholder et undervisningsforløb til 8-klasse biologi, omhandlende miljøforandringer, hvor der er inddraget flere didaktik 2.0 redskaber.
Opgaven slutter med en diskussion om inddragelse af ADHD-elever i dette undervisningsforløb, samt generelt i en didaktik 2.0.

Begrebet didaktik 2.0 er hentet fra bogen Didaktik 2.0 som er skrevet af Karsten Gynther.

Opgaven var udgangspunkt for den mundtlige didaktik-eksamen på 3. årgang.

Problemformulering

Med afsæt i en didaktik 2.0, hvordan tilrettelægges et undervisningsforløb til biologi, der giver mulighed for at tilgodese og inkludere alle elever, herunder elever med ADHD?

Underviserens kommentar

Husker desværre ikke meget andet end at jeg fik ros for opgaven og den samlede indsats ved den mundtlige eksamen var til 10.

Indhold

Problemformulering 2
Indledning 2
Læsevejledning 2
Salamancaerklæringen 3
Diagnosen ADHD 3
Inklusion 4
Undervisningsdifferentiering 5
Videnssamfundet 7
Faghæfte 48 7
Didaktik 2.0 8
Undervisningsforløb 9
Begrundelse for valg af planlægningsmodel 9
SMTTE-modellens kategorier 10
Eksempel på undervisningslektioner 16
Inklusion af ADHD elever i undervisningsforløbet 16
Konklusion 17
Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning

Tendensen for den inkluderende folkeskole vokser. Det betyder, at stadig flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almindelige folkeskole, dette gælder også elever med diagnosen ADHD.
Ved at medicinere ADHD eleverne håber man på, at man kan inkludere dem i den almindelige undervisning. Forbruget af medicinering er derfor også vokset drastisk gennem de seneste ti år. Her er der tale om en stigning fra 584.000 dagsdoser i 2002 til 14.040.000 doser i 2011.
Med folkeskolens formål fra 2009, blev også faghæftet om IT- og mediekompetencer i folkeskolen præsenteret, og siden er begrebet didaktik 2.0 vundet frem.
Skolen står over for at forberede eleverne til det foranderlige videnssamfund, hvor IT spiller en afgørende rolle for samfundets udvikling. Læreren må derfor, i forhold til en didaktik 2.0, differentiere undervisningen, så alle elever bliver støttet og udfordret optimalt.
I opgaven er forsøgt tilrettelagt et undervisningsforløb til biologi, der benytter sig af flere af didaktik 2.0's strategier og praksisformer. Undervisningsforløbet har desuden til formål at tilgodese og understøtte alle elevers læring og udvikling, herunder ADHD elever.
Afsnittet ”Undervisningsforløb” fra s. 9 til s. 16 er udarbejdet i samarbejde med Louise Simonsen.
Læsevejledning

Opgaven er inddelt i 9 afsnit, som bør læses kronologisk. Der er løbende henvisninger til fodnoter.
Det første, der kan læses i opgaven, omhandler det, der ligger til grund for inkluderingen af diagnosebørn i den danske folkeskole. Herefter defineres ADHD diagnosen, og dernæst kommer der en definition af inklusionsbegrebet. Allerede under inklusionsbegrebet er der vurderet nogle tiltag, som læreren kan drage nytte af i forbindelse med at inkludere ADHD elever i den almindelige undervisning.
Fokusset ligger herefter på, hvordan vi får inkluderet alle elever i den almindelige folkeskole, ved brug af undervisningsdifferentiering, og hvad det generelt er for et samfund eleverne skal ud i.
Som led i dette er det næste afsnit en beskrivelse af den didaktiske platform, didaktik 2.0, som jeg mener, bidrager til at forberede eleverne på netop dette samfund. Herunder er der vurderet muligheder for differentiering ved brug af IT.
Alt dette leder frem mod undervisningsforløbet. Det bliver præsenteret på baggrund af SMTTE-modellen, hvor hver kategori er uddybet.
Opgaven afrundes med en vurdering af konkrete tiltag i forhold til ADHD elever og det pågældende undervisningsforløb... Køb adgang for at læse mere

Inkludering af ADHD elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.