Inkluderende læringsmiljø | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 30
  • 6391
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2020
  • 25-08-2020

Kompetencemålsprøve: Inkluderende læringsmiljø | Eksamensopgave

Eksamensopgave i pædagogik og lærerfaglighed om inkluderende læringsmiljø gennem klasseledelse og relationskompetence.

Problemformulering
Ovenstående leder mig hen til spørgsmålet om, hvorledes man kan skabe et læringsmiljø, hvor alle elever har mulighed for at deltage og opnå et optimalt læringsudbytte. Det er lærerens opgave at medtænke elevers forskelligheder i den didaktiske tilrettelæggelse, således alle i klassen føler sig inkluderet, både i det faglige og sociale fællesskab. Det er tillige lærerens ansvar at skabe god klasseledelse. Derfor lyder opgavens problemformuleringen således:

Hvordan kan der gennem klasseledelse og relationskompetence skabes et inkluderende læringsmiljø, der tilgodeser alle elevers udvikling og ro i undervisningen?

Indhold

Problemformulering 3
Metode 3
Teori 4
Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling 4
Rasmus Alenkær og kvalitativ inklusion (IC3-model) 5
Louise Klinge og relationskompetence 6
Ole Løw og klasseledelse 6
Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 7
Undervisningsforløb 8
Didaktiske overvejelser 8
Undervisningsplan 9
Beskrivelse af det didaktiske nærbillede 12
Analyse 13
Eleverne i den komplicerede læringssituation 13
Opsamling 14
Lærerens relationskompetence og klasseledelse 14
Opsamling 16
Udviklings- og handlingsperspektiv 16
Konklusion 18
Litteratur 19
Bilag 21
Bilag 1 21
Bilag 2 29

Uddrag

Metode
Opgaven tager afsæt i et didaktisk nærbillede ud fra et undervisningsforløb i faget dansk om reportager. Det didaktiske nærbillede analyseres ud fra teori, jeg finder relevant til at belyse problemformuleringen. Efter analysen vil en række udviklings- og handlingsperspektiver forelægge. Pointerne, der findes frem til sammenfattes til sidst i en konklusion i forsøget på at besvare problemformuleringen.

Vygotskys socialkonstruktivistiske teori peger på, at det er gennem fælles sociale interaktioner, at mennesket udvikler sig, og dermed er grundlaget for elevens læring og udvikling henført til sociale relationer (Jerlang, 2008). Vygotskys zone for nærmeste udvikling beskriver elevers potentielle udviklingsmuligheder, og anvendes i opgaven til at belyse, hvordan læring finder sted i klasserummet som et socialt system, samt hvordan relationer opbygges og forstærkes. Teorien anvendes også til at belyse, hvornår der er tale om tilpasset læring lige over elevens niveau.

Til at afdække klassens trivsel og elevens muligheder for læringsudbytte, anvender jeg Alenkærs... Køb adgang for at læse mere

Inkluderende læringsmiljø | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.