Det inkluderende læringsfællesskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 3642
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2014
  • 22-01-2015

Det inkluderende læringsfællesskab

Professionsopgave med udgangspunkt i 4. års praktik i en specialklasse.

Indledning
Denne opgave vil tage sit udgangspunkt i min 4. og sidste praktik. Da denne foregik i en specialklasse på Blæsenborgskolen, vil opgaven således tage sit teoretiske udgangspunkt herfra.

Opgaven vil således redegøre for empirien samt komme ind på egne erfaringer.

Endvidere vil opgaven søge at sammenligne forskellige teorier ud fra en hensigt om at diskutere om disse teorier kan bruges i denne forbindelse.

I denne sammenhæng vil blandt andet teoretikeren Rasmus Alenkær og Helle Plauborg blive inddraget.

Ved hjælp af de før omtalte teoretikere, vil opgaven forsøge at starte en analyse samt en diskussion.

Afslutningsvis vil opgaven komme med en perspektivering til hvordan problemstillingen kan ses i et andet lys, samt en konklusion hvor jeg besvarer min problemformulering.

Ud fra overstående lyder min problemformulering således:

Hvordan kan jeg som lærer i en specialklasse, skabe det bedst mulige inkluderende læringsfællesskab?

Indhold

Indledning og problemformulering 1
Problemfelt/kontekst 2
Empiri/case 3
Undervisningsplan 3
Teori: 4
Inkluderende læringsfællesskab 4
Relationer 4
Den didaktisk relationsmodel 5
Analyse/Diskussion 7
Konklusion 8
Perspektivering 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Problemfelt/kontekst
Klassen som er en specialklasse indeholder 8 elever i alderen 9-12 år, fordelt på klassetrin 3.-6. klasse. I klassen forefindes der forskellige diagnoser alt fra ADHD til Asperger/autisme samt omsorgssvigt. Således er klassen indrettet så den opfylder de enkelte elevers behov, så alle kan føle sig godt tilpas. Endvidere findes der elever i klassen som har behov for medicin i løbet af dagen.

Grundet denne diffentiering i diagnoser, alder og klassetrin arbejdes der aldrig med fælles emne, derimod har eleverne i faglig sammenhæng individuel undervisning på deres egne pladser. Dette skyldes at det ifølge læreren gør undervisningen uoverskueligt. Eleverne i klassen undervises i 3 faglige fag såsom dansk, matematik og engelsk. Dette foregår altid i formiddags timerne før 12. eftermiddagen står derfor altid på kreative fag såsom rollespil, udeliv og værksted.

Da eleverne i klassen har diagnoser startes dagen altid med en skriftlig samt mundtlig orientiering af dagens program, således at alle elever er sikre på hvad der skal ske, og dermed er i stand til at modtage undervisning. Endvidere startes dagen altid med en samling hvor eventuelle konflikter kan diskuteres. Dagen planlægges altid ud fra elevernes behov, samt dagshumør. Dette foregår typisk via en sms korrespondance imellem forældre og lærer.

Af hensyn til elevernes struktur forefindes der i klassen altid en fast lærer samt 1-2 pædagoger. I min praktik fik jeg lov til at afprøve en samlet klasseundervisning med samme emne, men dog diffentieret materiale, dette fungerede ret godt. I denne praktik har mit fokus været på samarbejdskompetencer samt relationer til eleverne, dette er især foregået igennem mindfuldness samt udeskole. Da eleverne er glade for frilæsning, bruges dette ofte i klassen for at få eleverne til at udføre arbejde de finder uinteressant. Eleverne i klassen er generelt rigtig gode til koncentration og arbejdsro, dog med små breaks efter 15 min. aktivitet, for at få lidt frisk luft til hovedet.

Nogle af eleverne bruger kuglevest og kuglepuder at sidde på, for at dæmpe ADHD. Stolene i klassen er også med til at stimulere eller berolige, da de kan vippe til siden eller frem og tilbage. Eleverne finder rollespil yderst interessant og lever sig meget ind i den lille fantasiverden, som foregår i spillet.
Der bliver lagt stor vægt på, at snakke med eleverne, så de lærer at udtrykke deres følelser og fortælle hvorfor de handlede som de gjorde.
Klassen skal efter jul i gang med at arbejde med sociale historier, i samarbejde med VISO. (specialrådgivning)... Køb adgang for at læse mere

Det inkluderende læringsfællesskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.