Inkluderende klasseledelse og Kulturel inklusion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 15
  • 4462
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2019
  • 19-03-2020

Eksamensopgave: Inkluderende klasseledelse og Kulturel inklusion

Afsluttende opgave i modulet 'inkluderende klasseledelse' på VIA.

Problemformulering

Hvordan kan vi som lærere skabe et inkluderende klassefællesskab, i en kulturelt mangfoldig 7. klasse, med henblik på en øget trivsel og læring?

Underviserens kommentar

Det var et meget spændende og relevant emne som man sagtens kunne undersøge yderligere.
Det var en rigtig god opgave

Forfatterens kommentar

Mere fokus på Pernille Hviid.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metode 2
Præsentation af teori 3
Præsentation af empiri 4
Analyse af empiri 4
Handleforslag 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 9

Uddrag

Indledning
På baggrund af vores timer i inkluderende klasseledelse og dets fokus på kultur-aspektet, blev vi inspireret til at undersøge hvordan kultur kan påvirke den daglige skolegang i en almen folkeskoleklasse, samt hvordan man på bedste vis kan sikre at alle er inkluderede? Vi havde sat os for at finde en skole, som har megen mangfoldighed ift. Elevernes kulturelle baggrunde. Her var X det oplagte valg. X ligger centralt placeret, og er en stor skole. Skolen lægger selv vægt på, at de er ”Skolen for alle” og ønsker at skabe læring for det hele menneske, med mangfoldighed og internationalt udsyn.
Vi blev henvist til en 7. klasse, som består af 22 elever. Klassen har 4 tosprogede, heraf er to af eleverne kommet til klassen i 5. klasse, direkte fra X Modtagerklassen.
Vi fik lov til at observere en dobbeltlektion, hvor eleverne udførte selvstændigt gruppearbejde i dansk. Ydermere foretog vi interviews af en række elever samt klasselæreren. Det var tydeligt for os, at vi havde at gøre med en klasse med et godt fagligt engagement, men samtidigt at klassen i høj grad var præget af grupperinger, som bl.a. var forsaget af den mangfoldighed, som klassen rummer.

”Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. I hverdagen skal der skabes plads til, at barnet både kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum for alle børn, nye relationer m.m. (Emu.dk om børnefællesskaber)... Køb adgang for at læse mere

Inkluderende klasseledelse og Kulturel inklusion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.