Inkluderende klasseledelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 10
  • 4257
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2012
  • 27-11-2012

Eksamensopgave: Inkluderende klasseledelse

Pædagogik eksamensopgave: CKF 2-gruppering

Jeg søger at analysere hvordan forskellige elementer i klasseledelse kan være inkluderende samt hvordan klasseledelse kommer til udtryk i to cases. Efterfølgende diskuteres klasseledelsens udfordringer i forhold til ønsket om en inkluderende undervisning, der skal rumme et stigende antal tidligere specialelever jf. den nyeste inklusionslov.
Undervejs inddrages primærbegreberne rummelighed, inklusion, klasseledelse, stempling, systemisk tilgang, anerkendelse samt det at kunne navigere.

Problemformulering
Hvad kan inkluderende klasseledelse være, hvilke udfordringer har inkluderende klasseledelse, og hvilke konsekvenser kan den nye inklusionslov få for folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Afgrænsning 2
Definition af teorier og begreber 3
Rummelighed og inklusion 3
Positionering og stempling 3
Systemisk tilgang og anerkendelse 3
Klasseledelse og Classroom Management 4
Kontekstuel GPS 4
Analyse 5
Case 1 5
Case 2 6
Diskussion 7
Konklusion 9
Perspektivering 9
Litteraturliste 10
Internetkilder 10

Uddrag

Indledning
Tendensen har i mange år været at henvise flere og flere børn til specialundervisning – især med opblomstringen af diagnoser som autisme, ADHD og Asbergers. Men ”selv om specialundervisning først og fremmest drejer sig om støtte til børnenes faglige udvikling, begrundes de fleste henvisninger med sociale og adfærdsmæssige problemer.” (Madsen, 2005: 34)
Med det vedtagne initiativ om at få 49.000 specialelever med mindre end 12 støttelektioner, dvs. 9 timer, om ugen tilbage i normalundervisningen, står lærere over hele landet over for en stor inklusionsudfordring. (Christensen, 2012) Jeg vil undersøge hvordan klasseledelse kan håndtere den udfordring, og jeg tager derfor udgangspunkt i følgende CKF'er fra 2. gruppering:
• Lærerens og skolens socialpædagogiske opgaver
• Lærerens og skolens specialpædagogiske opgaver... Køb adgang for at læse mere

Inkluderende klasseledelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.