Dansk eksamen 2012 | Læreruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 11
  • 4296
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 09-04-2013

Eksamensopgave: Dansk eksamen 2012 | Læreruddannelsen

Eksamenssæt 2012 aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin.

Skriftlig dansk eksamen 2012 læreruddannelsen. Opgaven indeholder en gennemarbejdet analyse og fortolkning af sms-novellen "Ingen kunne jo vide der var hunde".

Der bruges blandt andet teori fra Thomas Illum Hansen og Bo Steffensen.

Desuden kommer opgaven omkring de lærerfaglige overvejelser omkring brugen af sms-noveller generelt i undervisningen, og hvilke muligheder brugen af dem åbner. Opgaven indeholder også forslag/eksempler til undervisning i sms-noveller.

Opgaven blev tildelt ved dansk eksamen 2012 på læreruddannelsen(Aldersspecialisering mellem og udskoling).

Sms-novellen der arbejdes ud fra hedder "Ingen kunne jo vide der var hunde", og er skrevet af Merete Pryds Helle

Underviserens kommentar

Vi fik ikke kommentarer på opgaven, da dette var den afsluttende dansk eksamen. Mange medstuderende fandt opgaven svær, og de fleste fra min klasse fik 4 eller 7. Jeg fik 10.

Forfatterens kommentar

Jeg ville måske ligge mere vægt på sms-novellers muligheder og anvendelse i undervisningen, og korte en smule af min analyse og fortolkning.

Indhold

Indledning
Fagdidaktiske overvejelser omkring at bruge Thomas Illum Hansens metode:
1: Analyse og fortolkning af tekst 1:
2: Lærerfaglige overvejelser over sms-novellers anvendelsesmuligheder i overbygningen
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Vi lever i en verden, hvor teknologien løber hurtigere end næsten alt andet og set i det perspektiv er det naturligt, at sms-noveller nu gør sit indtog i undervisningen. Denne hybridgenre giver læreren masser af muligheder for en spændende undervisning i skolen og vil senere i opgaven komme ind på disse.

Jeg har valgt Thomas Illum Hansens procesorienterede tilgang til min analyse. Jeg vil i min analyse af ”Ingen kunne jo vide der var hunde” komme ind på sms-novellens under og overbestemthed, samt have ekstra vægt på personer/personforhold, da det er en af de ting Illum Hansen mener, at der skal arbejdes indgående med.

Desuden vil jeg komme ind på komposition, genre, motiver og temaer, som er traditionelle begreber den procesorienterede litteraturpædagogik inddrager. Til forskel fra nykritikken, anvender den procesorienterede litteraturpædagogik ”dem inden for en oplevelsesorienteret fortolkningsstrategi , Hvorimod man i nykritikken arbejder med teksten som autonom.

Jeg vil desuden komme med nogle fagdidaktiske overvejelser omkring, at bruge Thomas Illum Hansens tilgang i analysen. Jeg vil i mine overvejelser omkring sms-novellers brug i undervisningen inddrage Thomas Illum Hansen og Bo Steffensen, som begge ligger indenfor det receptionsteoretiske, men dog har forskellige tilgange... Køb adgang for at læse mere

Dansk eksamen 2012 | Læreruddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.