Bacheloropgave om informationsteknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 9479
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om informationsteknologi

En bacheloropgave i samfundsfag om informationsteknologi og fremtidens kompetencer.

Problemformulering
Med et informationssamfund som kører i hyperfart med Internettet som the information super hig-way og med en stadig større grad af computere i vores hverdag.
Hvad er de nødvendige personlige kompetencer for at kunne begå sig i
informationssamfundet?
•Hvilke krav til kompetencer stiller henholdsvis skolen og
arbejdsmarkedet?
•Hvad siger teoretikerne er de nødvendige kompetencer?
•Hvordan forholder samfundsfaget sig til IT?

Forfatterens kommentar

Der var nu en del huller i opgaven som måtte fyldes ud til eksamen.

Opgaven gav et 9-tal.

Indhold

Introduktion
Problemformulering
Metode
Det moderne samfunds refleksivitet
I et centerløst samfund
Det hyperkomplekse samfund
Fremtidens teknologi
Fremtidens arbejdsmarked
Fremtidens skole
Poseidon
Stifinder projektet
Janus
Samfundsfag og IT
Differentieret dannelse, kvalifikationer og kompetencer
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Fremgangsmåden for dette er ikke en frontkrig som under den første verdenskrig. Grøftegravningen bør undgås, fordi den på mange måder er en af årsagerne til, at IT støder ind i problemer.

Man kan nemt blive opslugt af de store mængder litteratur om IT. Der synes at eksistere et uendeligt antal undersøgelser, bøger, artikler og hjemmesider dedikeret til udbredelse og undersøgelse af informationsteknologien i relation til uddannelse og læring. Der eksisterer imidlertid forbavsende få forsøg på at samle feltet. Fokus er rettet mod nyere tekster og internetkilder, fordi her er aktualiteten. Jeg har fravalgt en del forskningsprojekter. For det første synes den danske forskning at anlægge et begrænset og ukritisk syn på mediernes muligheder i såvel skolen som i børn og unges almindelige dagligdag. Der synes endvidere at eksistere et skarpt skel mellem forskningen og lægfolk: Forskningen er i høj grad ude af trit med de bekymringer og argumenter, som fremføres af undervisere, forældre og forskere uden for det snævre mediefelt. På den anden side kan argumentet vendes om: forældre og undervisere er ikke på omgangshøjde med nyeste forskning. Jeg mener imidlertid, at forskere har en pligt til at 'levere' viden i en form, som gør den tilgængelige for folk i praksis. Et problem mere er også at mange forskere sidestiller computeren med tv'et og tager ikke højde for den højre interaktion, som computeren tilbyder.

Jeg har valgt at have mine støttepunkter gennem Giddens, Luhmann og Qvortrup, fordi de på dette punkt komplimenterer hinanden godt. Yderligere vil jeg tage et kig på fremtidsbilledet (skole og samfundsfaget, arbejdsmarked og teknologi) for at se, hvad de kræver af fremtidens brugere. Det er trods alt mig som fremtidig underviser som skal føre elever igennem skolen og være med til at gøre dem klar til det videre liv. Jeg vil også tage fat på dannelsen som er folkeskolens støttepunkt... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om informationsteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.