Industrialiseringen i Danmark og historisk bevidsthed i historieundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 14
  • 4087
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 05-04-2022

Kompetencemålsprøve, Eksamensopgave: Industrialiseringen i Danmark og historisk bevidsthed i historieundervisningen

Kompetencemålsprøve i historie.

Lærerfaglig problemstilling:
Hvordan kan arbejdet med industrialisering i Danmark være med til at udvikle elevernes historiske bevidsthed ifl. årsager og konsekvenser?

Faghistorisk del:
Hvorfor fandt industrialiseringen i Danmark sted langt senere end i de fleste andre Vesteuropæiske lande, og hvilken indvirkning havde industrialiseringen på levevilkårene og arbejdsvilkårene?

Indhold

Indledning 2
Lærerfaglig problemstilling 2
Faghistorisk del 2
Metode 2
Faghistorisk fremstilling 3
Sammenhæng mellem faghistorie og fagdidaktik 7
Fagdidaktisk del 7
Fagdidaktiske overvejelser 7
Litteratur 12
Bilag Bilag 1: Læremiddel 1
Bilag 2: Læremiddel 2
Bilag 3: Læremiddel 3
Bilag 4: Læremiddel 4

Uddrag

Metode
Den faghistoriske fremstilling er opbygget ud fra primære og sekundære kilder. Ifølge historiedidaktikken Erik Lund (2017) bruger historikere primære kilder, som råmateriale for at udforme sine beretninger om fortiden. Herunder bliver beretningerne, som er opbygget af råmaterialet, til sekundære kilder. De forskellige historiebøger, artikler og museumshjemmesider, som også er inkluderet i denne opgave, er klassificeret som sekundære kilder (Lund, 2017, s. 100). Jeg har f.eks. benyttet mig af dele af Danmarks industrialisering 1840-1990 af Finn Løkkegaard og ”Verden før 1914 - i dansk perspektiv” af Carl-Johan Bryld. Disse er blevet valgt på baggrund af deres fremstilling af industrialiseringen i Danmark, beskrivelsen af arbejdslivet og levevilkårene. Artiklerne og museumshjemmesiderne har fokus industri, landbrug og mekanisering og er derfor brugt til at udarbejdelsen af disse dele af den faghistorie fremstilling. Primære kilden: ”Den industrielle revolution og kontrollen med verdensmarkedet” af Fernand Braudels kan fortælle os noget om de forhold (struktur) som omgiver mennesket, dens livsbetingelser og hvilken ændring det havde og har i verden (Grubb et al., 2012, s. 74)... Køb adgang for at læse mere

Industrialiseringen i Danmark og historisk bevidsthed i historieundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.