Søer og natursyn | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Ingen givet
  • 6
  • 2105
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2011
  • 04-12-2012

Eksamensopgave: Søer og natursyn | Undervisningsplan

Undervisningsplan om emnet søer og natursyn. Brugt til eksamen.

Der er taget udgangspunkt i undervisningsplanen, som forløber over 4 uger.
Derudover er tanker og overvejelser beskrevet i de følgende afsnit.

Forfatterens kommentar

Jeg var til eksamen i denne indholdsplan. Og planens primære mangel er manglen mellem undervisningsplan og læringssynet, det skal være mere konkret.
Jeg fik 7 til den mundtlige eksamen

Indhold

Indledning
Rammer of forudsætninger
Formål og mål
Faglige begreber
Didaktiske overvejelser og læringssyn:
Undervisningsforløb
1. lektion
2. lektion + 3. lektion
4. lektion
5. lektion
Praktisk arbejde
Undervisningsdifferentiering:
Progression
Evaluering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Viden om den omkringliggende natur og dens liv, er en vigtig forudsætning for menneskets basis forståelse af vores verden og historie. Forståelsen af hvad der sker omkring os, danner rammen om hvad vi som mennesker kan leve og handle i samspil med naturen. Ved at tage fat på søen, vil eleverne få en opfattelse af hvordan liv opstår og findes alle steder. Dette undervisningsforløb er bygget op omkring en praktisk undersøgelse af en sø, der vil give eleverne indblik i et økosystem i lokalområdet, hvor de vil tilegne sig specifik kunnen samt færdigheder og holdningerne omkring søens planter, dyr og udvikling gennem årstiderne.

Rammer og forudsætninger

Undervisningsforløbet er for en 2. klasse der kører over 4 uger, med en lektion om ugen af 45 minutter, dvs. et undervisningsforløb på 5*45 minutter. Det 4. modul kan funger. Klasseværelset er delt op således at eleverne sidder i små grupper af en 5-6 stykker. Klassen består af 25 elever. Der er et smartboard i klasselokalet og eleverne har ikke før stiftet bekendtskab med emnet i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Søer og natursyn | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.