Inaktive børn i døgninstitution | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Godkendt
  • 9
  • 3187
  • PDF
  • 27-05-2008

Inaktive børn i døgninstitution | Synopsis

Prøvesynopsis i AK fag bevægelse.

Problemformulering
Vi syntes at det er et problem, at det på trods af den faktuelle viden, deriblandt
sundhedsstyrelsens anbefalinger og de mange pædagogiske muligheder, alligevel synes
særdeles svært at nå de inaktive børn som er anbragt udenfor hjemmet.
Derfor vil vi undersøge hvilke muligheder der er for at øge motivation hos de inaktive
børn anbragt uden for hjemmet.

Indhold

Problemstilling s. 2
Problemformulering s. 3
Målgruppens forudsætninger s. 3
Teori s. 4
Målsætning s. 4
Aktiviteten s. 4
Banens udformning s. 5
Opsummering s. 6
Diskussion s. 7
Konklusion s. 7
Pædagogens rolle s. 8
Perspektivering s. 8
Litteraturliste s. 9
Den gode motoriske cirkel s. 9

Uddrag

Problemstilling.
Nogle børn kan ikke sidde stille – i hvert fald ikke ret længe af gangen. De cykler, løber, klatrer, sjipper og hopper. Det er en af måderne at opleve verden på og en vigtig del af børns udvikling.
Sådan er det heldigvis for de fleste børn, men desværre er der en mindre gruppe, der næsten ikke rører sig. Det er dem, man kalder de stillesiddende børn.
Der kan være mange grunde til, at børn ikke bevæger sig: De har ikke lyst, er utrygge eller føler sig uden for. Mange af de stillesiddende børn har slet ikke prøvet at lege og bevæge sig eller de har dårlige oplevelser med sig i bagagen. Nogle af dem er overvægtige. Måske har de brug for en helt anden slags tilbud, hvis de skal i gang med at bevæge sig.
Leg, bevægelse og motion er afgørende for en sund livsstil. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt, og vi ved, at fysisk aktive børn ofte er socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt.
Men motion er ikke kun et spørgsmål om sundhed. Det handler i lige så høj grad om at have det sjovt med andre børn, at mærke glæden ved at udfordre kroppen – og at gøre det sammen med andre.1
I Danmark er ca. 3500 børn2 anbragt på døgninstitutioner, hvor muligheden for at tilbyde børnene et aktivt og sundt liv, burde være til stede. Alligevel mener vi, at der her findes inaktive, overvægtige børn, der let forsvinder i mængden af de børn som dagligt kæmper om pædagogernes opmærksomhed.
Vi ønsker at undersøge hvordan vi kan motivere de inaktive børn på døgninstitutioner til at bevæge sig, og om det er muligt at skabe en flow tilstand(en fordybelse), og derigennem fastholde interessen for en given aktivitet?... Køb adgang for at læse mere

Inaktive børn i døgninstitution | Synopsis

[1]
Bedømmelser
  • 17-11-2009
    Kanon synopsis med fokus på det vigtige