IIS-opgave om omsorgssvigt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 3. semester
 • Individ, institution og samfund
 • Godkendt
 • 16
 • 5323
 • PDF
 • 07-04-2011

IIS-opgave om omsorgssvigt

En opgave på pædagoguddannelsen om en case om en omsorgssvigtet pige med store adfærdsproblemer og opmærksomhedsforstyrrelser.
Fokus på hvad der kan og bør gøres for denne pige.

Problemformulering
I denne opgave vil mit fokus ligge på de udsatte unges baggrund og identitetsdannelse, samt mulighederne for støtte til de udsatte unge, hvilket leder mig hen til mit hovedspørgsmål som lyder:

Hvilken betydning har de udsatte unges socialisering i og udenfor den ressourcesvage familie for identitetsdannelsen hvorfor kan de unge udvise forskellige typer af uhensigtsmæssig adfærd og hvordan kan vi bedst støtte de udsatte unge og samtidig bryde en sådan adfærd?

Indhold

Indledning. side 3
Afgrænsning. side 4
Metodeafsnit. side 4
Socialisering og identitetsdannelse. side 5
Desocialisering – en fortvivlet identitetsdannelse. side 7
Støtten til de unge skal være stabil og sammenhængende. side 8
Hvis ansvar? side 10
Konklusion: En fortvivlet identitet = desocialisering. side 11
Perspektivering. side 12
Bilag 1 side 13
Litteraturliste side 15

Uddrag

Indledning:

I denne opgave om omsorgssvigt vil jeg koncentrere mig om en ung(A), som udviser en uhensigtsmæssig adfærd i form af hashmisbrug og seksualiseret adfærd. Jeg vil komme hende i kategorien blandt de udsatte unge i min opgave.
Jeg vil undersøge hvad der gør, at de unge havner i denne type adfærd og kommer i stor fortvivlelse omkring sig selv. Oftest findes der jo en god forklaring på de unges knap så gode adfærd og det er den forklaring jeg vil prøve at finde frem til, da det vil give mig en større forståelse for den unges identitetsdannelse og valg af adfærd.

Ofte ser pædagoger og lærere de udsatte unge som værende i tvivlsmål i livet, og i den anledning kan der være brug for en støtteforanstaltning til den unge.
Men i visse tilfælde kan denne støtte få de unge til at opfatte sig selv som anderledes og ikke ”god nok” hvilket fører mig hen til en eventuel stempling af de udsatte unge, som jeg formoder har en meget betydelig effekt på de unges adfærd. Støtten har selvfølgelig også til formål at guide de udsatte godt på vej og hjælpe dem til at forme livet på bedst mulige måde. Men kan det altid lykkes at få de udsatte unge på ret kurs igen?... Køb adgang for at læse mere

IIS-opgave om omsorgssvigt

[5]
Bedømmelser
 • 15-05-2013
  God opgave Indledningen og afsnittet om socialisering og identitet var en inspirationskilde
 • 29-08-2012
  virker til at være en fin oåpgave til at få noget inspiration til egen opgave
 • 06-02-2014
  God inspiration til egen opgave!
 • 05-11-2012
  god inspiration til egen opgave.