Individualisering i idræt | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 23
  • 6825
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2002
  • 20-04-2002

Individualisering i idræt | Bachelor

Idræt bacheloropgave om idræt og individualisering.

Problemformulering
Hvad kan sam- og modspillet i skoleidræt bidrage med i forhold til elevernes sociale kompetencer i et samfund med individualisering og idrætsfagets intentioner om handlekompetence?

Indhold

Indledning Side 2
Problemformulering Side 2
Individualisering Side 3
Værdier Side 5
Demokrati og dialog Side 6
Læseplanen Side 7
- Kategorial dannelse Side 11
Professionalitet Side 13
Handlekompetence Side 17
Konklusion Side 21
Litteraturliste Side 23

Uddrag

Indledning
Vi lever i et samfund i en rivende udvikling, hvor foranderlighed og værdipluralisme stille øgede krav til individet om omstillingsevne og kritisk stillingtagen. Opløsningen af bærende traditioner og udviskningen af fastdefinerede roller skaber en individualisering med større muligheder for selv at skabe sin tilværelse: På den ene side oplever individet en større frihed til at skabe sin egen tilværelse, men denne frihed stiller store krav om at leve op til sine forventninger og tage ansvaret
for sine mange valg, hvilket kan skabe en eksistentiel angst. Man ved ikke rigtig hvor man hører til/ og hvor man skal hen.

Samfundet kan karakteriseres som et zapper-samfund, hvor vi hele tiden stilles overfor nye valg, hvorved risikoen for at vælge forkert er stigende. Det er på baggrund af denne samfundssituation jeg mener det er vigtigt, at eleverne opnår en kompetence til at træffe de eksistentielle valg.

Denne individualisering mener jeg er et problem i forhold til at eleverne skal undervises til et demokratisk samfund hvor medbestemmelse, medansvar, rettigheder, åndsfrihed, ligeværd og pligter er grundlæggende. De sociale kompetencer skal styrkes, så man ikke træffer sine valg så ens medmennesker bliver dukket. At man ikke træffer sine valg på bekostning af andre individer.

Individualisering
Der har i de senere år være en del fokus på det der er blevet kaldt individualiseringen. Dette begreb er (kort sagt) det, at individet ser sig selv som centrum og ting skal handle om dem selv. I forbindelse med folketingsvalget i efteråret 2001, havde en 8. klasse i Københavns området et emne om politik. To elever lavede et partiprogram som (efter min mening) havde tendenser til racisme.

Det på trods af at de i klassen havde op til flere af fremmed udseende. Drengene kunne ikke sætte sig ud over sine egne behov og grænser. De kunne ikke forudse hvilken ydmygelse det var for indvandrerne i klassen.

Denne lille historie belyser problematikken om individualiseringen. Man har ikke blik for, at mennesker indgår i relation til naturen, samfundet og andre mennesker. Dette står da også beskrevet allerede i folkeskolelovens § 1. Det er klart, at der skal være plads for personlighed, men det skal ikke være sådan at man har sig selv nok. Individer i dagens samfund er vant til at zappe rundt mellem de tilbud de syntes er mest interessant for dem.

Man siger at vi har et frit valg, vi zapper rundt efter det bedste tilbud. Dette har, efter den nye regerings tiltræden, også sneget sig ind i folkeskolen, hvor gennemsnit karaktererne for eksamen er lagt ud på Internettet. Så kan forældrene jo zappe rundt og finde det bedste tilbud for deres børn. Desværre siger disse karakterer intet andet end tallets faktiske værdi.

De pædagogiske tilgange til undervisningen er f.eks. ikke på samme måde tilgængelige. Hvorfor det blev gjort er svært at forstå, andet end det måske er den billigste ogletteste måde at give efter for forældrenes krav på ”udfordringer til den enkelte”. På denne måde bliver pædagogikken til en vare med falsk varedeklaration, de faktiske pædagogiske forhold og samtalen får ringe kår og tankevirksomhed vil reduceres til zapning. Skoler skal ikke indbyrdes konkurrere men samarbejde!... Køb adgang for at læse mere

Individualisering i idræt | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Individualisering i idræt | Bachelor.