Integration af tosprogede i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 5
  • 2450
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb: Integration af tosprogede i idræt

Problemformuleringen går ud på, at beskrive et praktikforløb, og se problematikken i integrationen af 2-sproget elever i idrætstimen.

Idræt med speciel fokus på de 2-sproget elever i idrætstimen.

Uddrag

Med et praktikophold på S kolen I 2002, vil jeg bruge idræt som faglig udgangspunkt. Jeg var der i 5 uger, 1 dobbeltlektion ugentligt. Jeg havde to klasser, 6 årgang. Det var ideen at de skulle have et forløb med boldspil som de ikke havde stiftet bekendtskab med før.
Jeg brændte mest for at have alle med til at deltage i undervisningen, hvad jeg mente var utrolig vigtigt for de enkelte elever og deres sociale liv i klassen. Der kommer en kløft mellem dem der er aktive og dem der glemmer idræt tøjet. Kløften var også præget af at det var de 2-sprogede der sad ude, og heppede på de få 2-sprogede der var med i undervisningen. Det var en opgave som var meget vigtig for mig at udføre..

Formålet og overvejelse var at give eleverne en oplevelse af, at alle skulle starte fra nulpunktet, altså stifte bekendtskab med noget ingen havde prøvet før i skolen. Elevernes forudsætninger skulle være så ens det kunne lade sig gøre på det faglige med boldspillene, og have en god og til dels fordybende oplevelse med hinanden og flere boldspil og lege. De skulle prøve sig selv og deres kammerater af. Det var med formålet, at de kunne få det bedre socialt i klassen.

I planlægningen, havde jeg sikret mig ved vejledningsmøderne, at de boldspil/lege jeg tog afsæt i, som var anderledes og udfordrende, havde de ikke haft på skolen før. Baggrunden for mine overvejelser var at jeg vidste ved planlægningens start, at der var mange forskellige nationaliteter, og da de ikke havde gået i klassen fra skolestart. Der var en meget stor spredning, og det sociale forhold kunne trænge til et opløft. Samtidig vidste jeg at der var mange der ikke havde gymnastik tøj med, og kunne derfor ikke være med (ifølge vejlederen). Ved vejledningen fandt jeg også hurtig ud af at det var meget ensidig undervisning, hvor læreren lavede det samme næsten hver gang.

---

Oversigt over undervisningsforløbet:
Timen starter hver gang med at jeg præsenter det som lektionen indeholder.
- Der er samling til instruktion i regler og baneopbygning
- opvarmning til musik. Det er utraditionel opvarmning, hvor jeg har lavet nogle øvelser som har relation til lektionen hovedindhold, nemlig basisbold.
- Efter opvarmning er det ”høj puls leg” som skal får vækket lysten... Køb adgang for at læse mere

Integration af tosprogede i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.