Børns leg | Motorik og udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet
  • Godkendt
  • 16
  • 5398
  • PDF
  • 17-03-2011

Børns leg | Motorik og udvikling

1. årsprøve om hvilke muligheder har leg for at stimuler børns motoriske og personlige/sociale udvikling.

Problemstilling
Prøveemne:
Hvilke muligheder har leg for at stimulere børns motoriske og personlige/sociale udvikling?

Arbejdsspørgsmål:
- Hvad er leg? Legens betydning?
- Hvilken rolle spiller legen i børns motoriske og personlige/sociale udvikling?
- Hvilke træk karakteriserer gruppen af 0-6-årige?
- Hvordan kan vi som pædagoger professionelt være med til at stimulere 0-6-årig børns grov- og finmotorik gennem leg?
- Hvilken indflydelse har kropslig aktivitet for fysisk og psykisk velvære?
- Hvilke problemer kan opstå ved fysisk inaktivitet?
- Hvilken betydning har det at voksne går ind og stimuler børns leg?
- Hvordan kan vi motivere barnet til at deltage i legen?
- Hvilke krav stiller det til pædagogen?
- Hvilke legemetoder/legeredskaber kan vi anvende til 2/3 årige børn?
- Hvordan rammesætter vi legen?

Indhold

Prøveemne: 2
Indledning: 2
Arbejdsspørgsmål: 3
Metode: 3
Karakteristika af børn 0-6 år 4
Motorisk udvikling skrevet af Malene 4
Sociale/personlige udvikling skrevet af Line 5
Orale stadium (0-1år) tillid vs. Mistillid: 5
Anale stadium (1-3år) Autonomi vs. skam og tvivl: 5
Falliske stadium (3-5/6år) Initiativ vs. Skyldfølelse: 5
Leg og legens betydning skrevet af Line 7
Motorisk skrevet af Malene 8
Personlige/sociale skrevet af Line 8
Motorisk og aktivitetsstimulering skrevet af Malene 9
Læringsrum skrevet af Malene 10
Pædagogens rolle skrevet af Line 10
Begrundelse for aktivitetsprogrammet skrevet af Malene 11
Mål skrevet af Line 11
Eks. på aktivitet på bakken skrevet af Line 12
Eks. på aktivitet maler projekt skrevet af Malene 13
Perspektivering skrevet af Malene 14
Konklusion skrevet af Line 15
Litteraturliste: 16

Uddrag

Indledning:
I forhold til 1. års tema: profession, myndighed og relation, har vi valgt at arbejde med vores egen professionelle, pædagogiske rolle i relation til arbejde med børn i alderen 0-6 år.
Vi vil i denne sammenhæng afgrænse os til hvad begrebet leg dækker over og hvilken betydning den har for barnets udvikling, motorisk, personligt og socialt.
Vi vil bruge legen som redskab til at stimulere barnet, da vi antager, at legen er drivkraften bag megen udvikling.
Der findes dokumentation for at legekulturen har ændret sig meget fra tidligere tider og op til i dag. Børn var før i tiden mere aktive og havde ikke så stor risiko for at udvikle fedme. Meget tyder på at nogle børn i dag er mere inaktive, og det har betydning for at børn i større grad udvikler dårlig motorik/fysik og tendenser til fedme. Derfor mener vi det er vigtig at styrke motorikken, for at forbygge og fremme fysisk og mental sundhed hos børnene. Derfor vil vi styrke barnets udvikling igennem lege. I denne forbindelse vil vi bl.a. undersøge hvilke aktiviteter og legeredskaber vi kan bruge i sammenhæng med stimulation af grov- og finmotorikken.

Serviceloven stiller krav om at der skal udarbejdes skriftlige pædagogiske læreplaner for aldersgruppen 0-6 år. Vi har som pædagoger pligt til at opfylde disse krav der stilles op omkring forskellig grupper af udvikling og kunnen:

- alsidig personlig udvikling
- social kompetence
- sproglig udvikling
- krop og bevægelse
- natur og naturfænomener
- kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i krop og bevægelse, fordi vi mener at det har stor betydning for barnets trivsel, og derfor vil vi sætte den motoriske og dermed samtidig også den personlige/sociale udvikling i fokus.
Vi er klar over at vi skal arbejde med alle seks områder inden for serviceloven. Men ved at stimulere igennem krop og bevægelse, vil vi også komme til at berøre mange af de andre punkter, som er nævnt i serviceloven. Det kan f.eks. være natur og naturfænomener, hvor barnet bruger træet til at klatre i, og vil få styrket sin motorik og muskulatur. Det vil samtidig få kendskab til træers forskellighed, overfladers strukturer, dufte, egenskaber m.m.

Metode:
Vi vil bruge vores erfaringer fra arbejde i ex. børnehaver, vuggestuer osv. Ud over dette vil vi gøre brug af praktikdokument, paper og erfaring derfra. Vi gør brug af faglitteratur fra biblioteker og vi vil søge dokumentation på nye/ældre viden igennem medier, internet og artikler.

Karakteristika af børn 0-6 år

Motorisk:
Fra barnet er 0-6 år gennemgår det en rivende udvikling fin- og grovmotorisk. Fra at være totalt afhængig af de voksne det omgives af, udvikler det sig til at blive meget selvhjulpet.
I de første par måneder styres barnet af impulsbevægelser. Griberefleksen er den første der bliver udviklet hos barnet. Omkring 3-4 mdr. bliver det en mere bevidst handling, samtidig udvikler barnet mere styrke i sin muskulatur. Fra Ca.6 måneder gammel, kan barnet hæve sig på udstrakte arme, med fuld hovedkontrol. Barnet er nu begyndt at kunne koordinere sanser, motorik og omverdensforståelse. Fra barnet er 8 til 11 måneder udvikler det sig fra at stå på hænder og knæ til, at kunne foretage hurtige og velkoordinerede kravlebevægelser (eks. klappe og pege.)... Køb adgang for at læse mere

Børns leg | Motorik og udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.