At være dansk | Eksamen i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 21
  • 8858
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 25-09-2005

Eksamensopgave: At være dansk | Eksamen i historie

Historie eksamensopgave om hvad det vil sige at være dansk.

Indledning.
I Danmark i dag er den danske identitet ofte til debat. Hvad vil det sige at være dansk? Hvad skal man kunne for at være dansk? Skal man kunne tale dansk, være født i Danmark, holde med det danske landshold i fodbold, føle sig dansk eller bare bo i Danmark?

Måske kan dansk identitet nemmere defineres ved det, der er udansk, det der er fremmed, for vi identificerer også os selv i forhold til andre. Og netop derfor føler mange nok også, at det fremmede truer vores nationalfølelse.

Derfor har vi valgt at undersøge den historiske sammenhæng i hvem vi er i dag, hvorfor og hvor det kommer fra. Vi vil forsøge at se på, hvordan vi kan bruge fortiden til at give en forståelse af nutiden og derefter danne forventninger til fremtiden.

 Hvilken indflydelse har reformationen haft
 Hvilke historiske begivenheder har påvirket vores identitet.
 Hvorfor beskæftige sig med dansk identitet i historieundervisningen

Der findes mange forskellige forklaringer og årsager til hvordan og hvorfor danskerne blev bevidste om at være dansk.
Vi har valgt at se det i et historisk perspektiv med start i reformationen.

Indhold

Indledning 2
Metode 2
Delforløb 1 2
Reformationen 2
Skismaet i 1054 2
Martin Luther, 1483-1546 4
Reformatonens indførsel 9
Delforløb 2 12
Historien om dansk indentitet 12
Hvorfor er det blevet aktuelt at diskutere dansk identitet igen 14
Delforløb 3 15
Fagdidaktik eller historiedidaktik 15
Historiebevisthed 16
Kontrafaktisk historie 18
Hvad kan det bruges til 19
Vurdering 19
Didaktiske tanker om undervisningen 19
Afrundning 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Metode
Vi vil med denne opgave starte med at beskrive Reformationen først set fra europæisk side, derefter hvordan Danmark blev inddraget i reformationen. I del 2 vil vi gennemgå en række historiske begivenheder som har haft betydning for dansk identitets udvikling. Afslutningsvis vil vi i del 3 fortælle om Historiebevidsthed, kontrafaktisk historie og til sidst nogle didaktiske tanker om undervisning.

Del 1
Reformationen
Reformationen var meget, men i en snæver forstand drejede den sig om:

- religion, livssyn, tro og samvittighed -

Den udløste også de sociale spørgsmål og spændinger der var opbygget og skabt af ulige menneskelige forhold og tilstande… et ”uretfærdigt samfundsforhold” skabt under den middelalderlige Katolske Pavekirke, og som det så derved var blevet til i Europa omkring 1500 tallet. Det der ligger forud for den Danske og Europæiske Reformation er her forsøgt belyst og lidt forenklet fortalt, i det der skete i og omkring den Katolske Pave kirke i middelalderen før 1500.

Skismaet i 1054
Da den Europæiske kirke i 1054 blev delt kom det, hvor kirken i strid imellem Paven og den byzantinske Kejser skiller Øst & Vesteuropæisk Kristendom, til at se således ud:

 Romersk-katolske/Katolske kirke: Pavestyret i Sydeuropa, Irland, Belgien, Frankrig, Østrig og i Latin… og Sydamerika.

 Græsk-ortodokse/Ortodokse kirke: Kejser/byzantinsk styret i Balkan-landene og Rusland.

Dette udviklede sig i Vesteuropa til en kirke en tro… det vil sige en fælleseuropæisk organisation med paven som Europæisk leder med frelser monopol. Den hentede sin styrke ved hjælp af sin administrative opbygning:

– ET FÆLLES KIRKELIGT LOVVÆRK –
”Den Kanoniske Ret”…... Køb adgang for at læse mere

At være dansk | Eksamen i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.