Hvad er læring? | Piaget og Vygotsky | PL Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 2346
  • PDF
  • 2018
  • 26-11-2019

Hvad er læring? | Piaget og Vygotsky | PL Studieprodukt

PL Studieprodukt i modulet elevens læring og udvikling fra LG om "Hvad er læring?". Her tages der udgangspunkt i Piaget og Vygotsky.

Underviserens kommentar

God opgave. Godt valg af litteratur.

Indhold

Indledning 1
Jean Piaget og kognitiv læring 1
Lev Vygotsky og kulturhistorisk/sociokulturel læring 3
Hvordan kan man understøtte læring i skolen med Piaget og Vygotsky? 4
Sammenfatning 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Læring er et bredt fænomen og et af de mest centrale begreber i psykologien. Hvordan man definerer og beskriver læring vil afhænge af hvilke teoretiske perspektiver, man tager udgangspunkt i. Forskellige teorier lægger vægt på forskellige ting, der har betydning for menneskers læring, fx biologiske processer, medfødte egenskaber, sociale relationer, belønning eller motivation. (Gjems, 2014, s. 245) Med afsæt i to forskellige perspektiver, Jean Piagets læringsteori samt Lev Vygotskys kulturhistoriske læring, vil jeg i det følgende forsøge at svare på spørgsmålet: ”Hvad er læring, og hvordan understøttes elevernes læring i skolen?”

Jean Piaget og kognitiv læring
Kognition kommer af det latinske 'cognõscere' som betyder 'at lære', 'at kende', 'erkende', 'udforske' eller 'forstå'. Kognitiv læringsteori handler om tænkning, og den lægger vægt på tænkningen som den form for mental aktivitet, der er særlig betydningsfuld for læring, og hvis centrale egenskaber er af formel, sproglig art – for tænkning finder sted i sproget. (Kauffman, 2013, s. 95)... Køb adgang for at læse mere

Hvad er læring? | Piaget og Vygotsky | PL Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.