Historiebevidsthed/dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 31
  • 8439
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2007
  • 03-03-2008

Historiebevidsthed/dannelse

Bacheloropgave i historie om historiebevidsthed og dannelse.

Problemformulering
- Hvad er historiebevidsthed og hvorledes kan jeg bruge dette i min undervisning?

- Hvilke didaktiske og pædagogiske teorier kan være nyttige at benytte i min tilrettelæggelse af undervisningen, både før, under og efter?

- Hvilken sammenhæng er der mellem dannelse og historiebevidsthed?

Opgaven indeholder bl. a. områder omkring dannelse, hvor jeg har arbejdet ud fra Klafkis og Nietzches bud på hvad dannelse er og hvorledes historie kan bruges som dannelsesfag.

Opgaven rummer også arbejde med historiebevidsthed samt identitet(Ziehe).

Derudover har jeg arbejdet med Gardners 7 intelligenser. Samt kort beskrevet Piaget og Vygotskys læringssyn.

Som en indgang til mit undervisningsforløb, har jeg beskrevet forskellige former for evaluering.

Til undervisningsforløbet har jeg brugt og arbejdet ud fra Hiim og Hippes relationsmodel. Bacheloropgaven inderholder også en intelligenstest som er vedlagt som bilag.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Samfundets udvikling 3
Hvad er dannelse 4
Klafkis´s bud på dannelse 4
Friedrich Wilhelm Nietzches bud på dannelse 5
Historie som dannelsesfag 6
Historiebevidsthed 6
Historiebevidsthedens produktions steder 9
Identitet 12
Howard Gardner 13
Læringssyn 15
Vanskeligheder der kan opstå 16
Hvad er evaluering 17
Hvorfor skal vi evaluere 17
Hvad er god undervisning 18
Hvordan skal man evaluere 19
Evaluerings redskaber 21
Undervisningsforløb 22
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bilag 1 28
Bilag 2 31

Uddrag

Indledning:
Mine erfaringer fra mine praktikker ude i den danske folkeskole er, at eleverne ofte finder historieundervisningen kedelig og at de ikke helt forstår hvorfor de skal undervises i faget. Et af de kommentarer man ofte får er ”hvorfor skal vi have historie?”, de har svært ved, at forstå hvilken betydning dette fag kan have for dem, da det jo er noget som er sket. Dette er noget jeg gentagende gange har oplevet som elevernes holdning til faget historie, når de er blevet spurgt i mit praktikforløb.

Dette er noget jeg som lærer er nødt til at forholde mig til, og dermed også overveje følgende:
Hvordan får man bedst forklaret eleverne, at man gennem faget historie kan opnå historiebevidsthed, dannelse og identitet?

Når jeg selv ser tilbage på min tid i folkeskolen og tænker på faget historie, forbinder jeg det med, at læreren bare stod ved tavlen og fortalte og fortalte, så man til sidst ikke kunne rumme mere og bare begyndte at fokusere på alt muligt andet. Jeg vil i min opgave fokusere på bl.a. på Howard Gardners teori om de forskellige intelligenser, samt se på brugen af forskellige pædagogiske og psykologiske læringssyn, set ud fra Piaget og Vygotsky.

I folkeskoleloven er der et overordnet mål der lyder, at man skal forsøge, at skabe rammer for oplevelser, virkelyst og fordybelse, og at man giver eleverne mulighed for at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. (www.emu.dk – folkeskoleloven)

Dette betyder, at jeg som lærer ikke bare kan benytte mig af kronologisk gennemgang og udenadslære, men skal kunne præsentere faget på en spændende måde, således at den kan være med til at udvikle elevernes alsidige personlige udvikling, så den passer til de overordnede formål for folkeskolen. Derudover skal jeg kunne formå, at benytte de forskellige evalueringsredskaber der er til rådighed, således at jeg har muligheder for at finde frem til, hvorledes mit mål om at udvikle
elevernes viden og historiebevidst nu også opnås... Køb adgang for at læse mere

Historiebevidsthed/dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.