Historiebevidsthed | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 2
  • 671
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2021
  • 09-02-2021

Historiebevidsthed | Noter

Noter med en redegørelse for begrebet historiebevidsthed.

Uddrag

Begrebet 'Historiebevidsthed' har siden 1995 fyldt meget i den historiedidaktiske debat i Danmark. I 1995 blev begrebet historiebevidsthed og udviklingen heraf til skolefagets kerneopgave. 'Historiebevidsthed' eller 'historisk bevidsthed' er stadig den dag i dag en del af historiefagets formål i skolen, hvor stykke tre siger: ”Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.”, men hvad dækker begrebet helt præcis over?

Den historie didaktiske tanke bag 'historiebevidsthed' som begreb stammer fra det daværende Vesttyskland i 1970'erne. Her var målet for begrebet at skabe en forskningstilgang, der skulle sikre at forståelsen af relationen mellem historisk viden og samtidens hverdagsliv skulle være bevidst og reflekteret. I dansk historiedidaktik er det især den norske forsker Bernard Eric Jensen, som har haft stor betydning for implementeringen af historiebevidsthedsbegrebet. Jensen ser... Køb adgang for at læse mere

Historiebevidsthed | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.