Historie – Hvad er Det?

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 23
  • 7125
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 01-07-2007

Studieprodukt: Historie – Hvad er Det?

Opgave i historie om hvad historie er?

Noter om historie i almindelighed og som skolefag

Problemstilling:
Hvad er egentlig historie og hvad skal vi overhovedet bruge det til?

Kan vi eksistere uden indsigt i fortiden og hvordan påvirker denne indsigt vores liv idag og vores fremtid?

Ville livet ikke være meget bedre uden historie og ville mange krige ikke kunne være undgået hvis folk ikke var bevidst om fortiden?

Er historie en rekonstruktion af fortiden eller blot en mulig konstruktion af hvad der skete?

Denne note forsøger at svare på disse påtrængende spørgsmål omkring historie i almindelighed og som fag i folkeskolen. Følgende emner kommer noten ind på:
- Hvad er historie
- Historiefagets videnskabelige grundlag (Positivismen kontra Hermeneutik)
- Kilder (Levn og beretninger, Primære og sekundære kilder og Kildesyn)
- Arbejde med kilderne (Kritisksans, Kildekritik, Historiesyn, historieopfattelse)
- Historie som skolefag (Historiebevidsthed, Historisk fortælling, Det kontrafaktoriske, Demokratisk Dannelse, Det Eksemplariske Princip)

Indhold

1.0 Historie 3
1.1 Historie hvad er det? 3
1.2 Formået med historie 3
2.0 Historiefagets videnskabelige grundlag 4
2.1 Det videnskabsteoretiske udgangspunkt 4
2.2 Positivismen 4
2.2.1 Iagttagelser og logik 4
2.2.2 Den hypotetisk-deduktive metode 5
2.2.3 Heuristik 5
2.2.4 Objektivitet og Subjektivitet 5
2.3 Hermeneutik 6
2.3.1 Indlevelse og empati 6
2.3.2 Den hermeneutiske spiral 6
3.0 Kilder 7
3.1 Hvad er en kilde? 7
3.2 Levn og beretninger 7
3.3 Primære og sekundære kilder 7
3.4 Første og andenhåndsvidne 8
3.5 Positivistens og hermeneutikerens valg af kilder 8
3.6 Kildesyn 8
4.0 Historikerens arbejde med kilderne 8
4.1 Kritisksans 8
4.2 Hvad skal man være kritisk overfor? 9
4.3 Kildekritik 9
4.4 Historiesyn, historieopfattelse og forklaringsmodeller 10
4.4.1 Historiesyn 10
4.4.2 Forklaringsmodeller 10
4.4.3 Materialistisk historiesyn 11
4.4.4 Det idealistiske historiesyn 11
4.4.5 Historieopfattelse - Forudbestemthed eller tilfældighed 11
4.4.6 Bagvedliggende og udløsende årsager 12
5.0 Historie som skolefag 12
5.1 Historiefagets formål 12
5.2 Historiebevidsthed 12
5.2.1 Mennesket - et historisk væsen 12
5.2.2 Fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning 13
5.2.3 Den gyldne vej til forståelse 14
5.2.4 Uenigheder som begrebet 14
5.3 Historieundervisning og historiskbevidsthed 14
5.3.1 Styrkelse af historiebevidstheden 14
5.3.2 Den historiske fortælling 15
5.3.3 Det kontrafaktoriske 16
5.3.4 Relativ versus absolut kronologi 16
5.3.5 Tværfaglighed i historieundervisningen 17
5.4 Demokratisk Dannelse 17
5.4.1 Dannelse 17
4.1 Kategorial dannelse 17
5.4.2 Demokrati 18
5.4.3 Demokrati og Dannelse 18
5.4.2 Demokratisk dannelse ifølge Klafki 18
5.4.3 Demokratisk dannelse ifølge Lars Løvlie 19
5.5 Historieundervisning og Demokratisk Dannelse 19
5.5.1 Historieundervisning og oplysning om demokrati 19
5.5.2 Historieundervisning og kritisksans 19
5.5.3 Historieundervisning og medbestemmelse 20
5.5.4 Historieundervisning og tolerance 20
5.6 Det Eksemplariske Princip 20
6.0 Litteraturliste 22
6.1 Historiefaglig litteratur 22
6.2 Pædagogisk didaktisk litteratur 22

Uddrag

1.0 Historie
1.1 Historie hvad er det?
Historie er en konstruktion af, hvordan historikeren forestiller sig fortiden, som ikke længere eksistere. Man kan derfor sige, at historie ikke kan skilles fra historikeren, og at historien ikke giver os fortiden som den var men som den er for historikeren. Som udgangspunkt er derfor historie en subjektivpræget beskrivelse af fortiden og dermed er al historie også samtidshistorie. Dette synspunkt tager udgangspunkt i at man aldrig 100 % kan fastslå fortiden da den ikke længere eksistere men at man kan komme tæt på. Historie er derfor en diskussion der aldrig slutter!

Denne fremstilling af hvad historie er, er der imidlertid delte meninger om! Nogen mener f.eks., at der ikke blot er tale om en konstruktion men en konkret rekonstruktion af hvad der faktisk skete i fortiden. På denne måde bliver der kun en sand udlægning af historien. Andre indtager det lige modsatte standpunkt, hvor historie blot er menneskers forsøg på at læse en mening ind i en ellers fuldkommen meningsløs og tilfældig fortid. Imellem disse to standpunkter ligger den første
beskrivelse af hvad historie er, hvilket gør den til den gyldne middelvej.

1.2 Formået med historie
Historien, eller rettere fortællingen om hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen, har altid optaget mennesket. Dette gælder ikke mindst fordi det er uhyre spændende og gribende men også fordi det giver identitet og svare på eksistentielle spørgsmål som, hvor kommer jeg/vi fra, hvem er jeg/vi, og hvor er jeg/vi på vej hen? Med et gammelt ordsprog kan man sige, at historie er livets læremester!

I de sidste 200 år har historie pga. dets identitetsskabende kvaliteter haft en speciel placering i samfundet, hvor det bl.a. er blevet benyttet til at skabe en fælles national identitet. Man kan her sige, at der er blevet ført en national erindrings politik, hvor bl.a. historieundervisningen i folkeskolen har skabt en erindring om det at være dansk fra vikingerne til velfærdssamfundet.

Historie har derfor et væsentligt dannelses perspektiv og spiller en central rolle i den demokratiske dannelse som er grundlaget i det danske samfund!... Køb adgang for at læse mere

Historie – Hvad er Det?

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.