Helligdage i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Helligdage i folkeskolen | Eksamensopgave

KLM eksamensopgave om religions- og kulturmødet i den danske folkeskole.

Problemformulering
Når nu vi lever i et multikulturelt og sekulariseret samfund, hvordan hænger det så sammen med afholdelse af kristne højtider og helligdage i den danske folkeskole?

Indhold

Indledning 3
Læsevejledning: 3
1. Redegørende 3
1.1 Kultur og kulturkristen 3
1.2 Sekularisering og sekularisme: 4
1.3 Multikulturel og multikulturalisme: 5
1.4 Den religiøse dimension og anerkendelsens politik: 5
1.5 Religion i den danske folkeskole: 6
2. Analyse 7
3. Diskussion 9
4. Afrunding 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole ses i dag at være en sekulariseret samfundsinstitution, grundet folkeskolens formålsparagrafs ændring gennem årene. Men er den nu også det? Formålsparagraffen fra 1739 indebar at skolen skulle undervise børn “...om Troens Grund samt Salighedens Vey, Orden og Middeler, efter Guds Ord og den Evangeliske Kirkes sande i Børne Lærdom...” (Thejsen, 2009), hvor formålsparagraffen i dag skal “...gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer(...) (Thejsen, 2009). Det er tydeligt at se, at skolen i dag skal give forståelse for andre religioner og kulturer, men alligevel er den danske folkeskole præget af den evangelisk-lutherske kristendom, da folkekirkens højtider og traditioner har indflydelse på skolens hverdag, hvilket vi selv har taget del i. Dette undrer os, idet 12,26% af de danske folkeskoleelever er af anden etnisk baggrund og størstedelen af dem har en anden religion end kristendom.

Læsevejledning:
Vi har valgt at redegøre for de begreber der er mest relevante for vores opgave, for at give forståelse for, hvordan vi bruger begreberne igennem analysen og diskussionen. Derefter har vi valgt at tage udgangspunkt i artikler og statistiker, for at analysere vores problemformulering med henblik på at få forskellige holdninger til emnet. Efter det har vi diskuteret vores analyse fra forskellige synsvinkler og til sidst har vi lavet en perspektiverende afrunding.

1. Redegørende
1.1 Kultur og kulturkristen
Kultur er et meget vidt begreb og ordet kultur er faktisk “... et af de mest uhåndgribelige fænomener...” (Kallesøe, 2016, s. 242). Kulturbegrebet indebærer de normer, vaner og traditioner, der har indflydelse på et menneskes og samfunds identitet. Det bygger også på menneskets adfærd... Køb adgang for at læse mere

Helligdage i folkeskolen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.