Hartmut Rosas accelerationssamfund | Redegørelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 4186
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2016
  • 15-06-2018

Studieprodukt: Hartmut Rosas accelerationssamfund | Redegørelse

Studieprodukt i samfundsfag om Hartmut Rosas accelerationssamfund.

Problemformulering

Hvordan påvirker accelerationssamfundet og individualiseringen de unge, med særlig fokus på sociale medier og hvilken indflydelse har dette på skolens og lærerens demokratiske dannelsesopgave?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Påvirker accelerationssamfundet de unge? 1
Teknologisk acceleration 2
Accelerationen af social forandring 3
Accelerationen af livstempoet 3
Den sociale motor: konkurrencen 4
Den kulturelle motor: det evige løft 4
Delkonklusion 5
Hvordan påvirker individualiseringen de unge? 6
Fællesskaber 8
Udviklingen af de sociale medier 9
Deltagelseskulturen 10
Fatisk performancekultur 10
Lærerens og skolens didaktiske dannelsesopgave 11
Konklusion 12
Litteraturliste 12
Spørgeskemaundersøgelse 13

Uddrag

Indledning

De sociale medier spiller en større og større rolle i børn og unges liv både i og uden for skoletiden. Meningerne blandt lærerne om de sociale medier er delte og spørgsmålet går derfor på, hvorvidt eller hvordan de kan implementeres i skolen, samt hvad skolen og lærerens demokratiske dannelsesopgave er. Derfor vil vi i denne opgave redegøre for Rosas beskrivelse af accelerationssamfundet samt redegøre for Baumanns beskrivelse af individualiseringen. Herudover vil vi analysere på, hvordan accelerationssamfundet har indflydelse på eleverne i folkeskolen samt hvordan individualiseringen påvirker de unge. Til sidst vil vi redegøre for hvilken retning de sociale medie kan bevæge sig i mod for dernæst at vurdere, hvilken didaktisk opgave læreren og skolen har for at præge eleverne i den rigtige retning.

Påvirker accelerationssamfundet de unge?

Flere og flere mennesker føler et større tidspres i det senmoderne samfund end tidligere, da vi skal nå meget mere på mindre tid. Hartmut Rosa analyserer i ”Fremmedgørelse og acceleration” de accelerationsprocesser, der præger det moderne liv, og giver en analytisk ramme til at forstå konsekvenserne af et stadig højere tempo. Vi vil ud fra denne tekst forsøge at besvare ovenstående problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Hartmut Rosas accelerationssamfund | Redegørelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.