Handleplan for person med hjerneskade

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Handleplan for person med hjerneskade

Pædagogopgave i "Specialisering - Mennesker med nedsat funktionsevne".

En hjælp til hvordan en handleplan kan se ud og hvad der kan stå i den. Handleplaner er meget forskellige, men dette er en meget enkelt og let model. Person er fiktiv og ligeledes personens problemer.

Underviserens kommentar

Det var et flot stykke arbejde og der var kun enkelt fejl og mangler. Der var godt styr på hvordan de forskellige punkter skulle udfyldes og det var meget tilfredsstillende

Indhold

Handleplan for Mikkel Lundqvist
Status
Konklusion
Kommunikation/sprog
Social udvikling –herunder leg og fritidsinteresser:
Følelsesmæssig udvikling:
Fysisk og motorisk udvikling
Sansemæssig udvikling:
Uddannelse
Beskæftigelse
Boform
Beboerens egne ønsker og mål:
Praktiske og personlige færdigheder:
Praktiske færdigheder/ADL:
Samfundsrelaterede færdigheder
Andet
Test/udredning

Uddrag

Status
Kort sammenfattende beskrivelse: (herunder diagnose)

Mikkel er 23 år og går på Visten. Han kan ikke rigtig fungere på en arbejdsplads og er derfor på Visten som kan holde ham i gang
Mikkel er som 8 årig faldet og har fået en hjerneskade. Derfor har han problemer med at kommunikere og styre sine følelser.

Af og til kan han få nogle udbrud hvor han græder og skriger, fordi han har svært ved at udtrykke sig. Dette sker oftest når han ikke føler at han kan give udtryk for hvad han vil eller bliver frustreret over ikke at blive forstået eller misforstået.

Han er glad for at læse, høre lydbøger og musik. Det er nemt for ham at lære igennem bøger, både dem han læser og dem på lyd.

Mikkel er selvhjulpen mht. de fleste ting og personlige færdigheder så som toiletbesøg og spisning. Mikkel har problemer med på- og afklædning. Han finder finmotorikken svær, så han har problemer med at knappe knapper, lyne lynlåse, spænde bælte.

Mikkel har svært ved at udtrykke sine behov via tale, så han har brug for støtte som billeder/piktogrammer, talemaskine og bruger meget tegn til tale i sin dagligdag. Han kan dog godt udtrykke enkelte ord og meget kort sætninger... Køb adgang for at læse mere

Handleplan for person med hjerneskade

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.