Eksamensopgave om Habermas og modernitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 2063
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2002
  • 08-04-2004

Eksamensopgave om Habermas og modernitet

Eksamensopgave i samfundsfag om Habermas og modernitet.

Vi vil i vores oplæg arbejde med Habermas´ teorier omkring fornuft, samtale og systemverdenens kolonialisering af livsverdenen. Dette forsøger vi at sætte i forhold til folkeskolen og at problematisere Klare mål. Vi inddrager perspektiver på dannelse og uddannelse i lyset af globalisering og kolonialisering.

Indhold

Indledning og problemformulering.
Fornuft og samtale.
System- og livsverden.
Dannelses- og uddannelsessyn.
Folkeskolen i den moderne verden.
Folkeskolen mellem system- og livsverdenen.
Litteratur

Uddrag

Fornuft og samtale.
Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas taler om, at moderniteten er kendetegnet ved tre forskellige fornufter/rationaliteter. Tidligere var det Kirken, der havde patent på én fornuft, en almengyldig fornuft, som der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. Men i dag er der tale om, at vi i den vestlige verden har tre verdener. Man må forstå enhver diskurs som tredelt, der tager sit udgangspunkt i:
- Den objektive verden; den fysiske verden, hvor man udtaler en objektiv sandhed, ved hjælp af fx naturvidenskaben; en kognitiv-instrumental fornuft.
- Den sociale verden: udsagn om relationer mellem mennesker, hvad der er den rigtige forståelse af vores indbyrdes forhold; en praktisk-moralsk fornuft.
- Den subjektive verden; psykiske og indre fysiske forhold; en æstetisk-ekspressiv fornuft... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Habermas og modernitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.