Habermas og modernitet | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 6
  • 2063
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2002
  • 08-04-2004

Habermas og modernitet | Synopsis

Synopsis i samfundsfag om Habermas og modernitet.

Problemformulering

Vi vil i vores oplæg arbejde med Habermas´ teorier omkring fornuft, samtale og systemverdenens kolonialisering af livsverdenen. Dette forsøger vi at sætte i forhold til folkeskolen og at problematisere Klare mål. Vi inddrager perspektiver på dannelse og uddannelse i lyset af globalisering og kolonialisering.

Indhold

Indledning og problemformulering.
Fornuft og samtale.
System- og livsverden.
Dannelses- og uddannelsessyn.
Folkeskolen i den moderne verden.
Folkeskolen mellem system- og livsverdenen.
Litteratur

Uddrag

Fornuft og samtale.
Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas taler om, at moderniteten er kendetegnet ved tre forskellige fornufter/rationaliteter. Tidligere var det Kirken, der havde patent på én fornuft, en almengyldig fornuft, som der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. Men i dag er der tale om, at vi i den vestlige verden har tre verdener. Man må forstå enhver diskurs som tredelt, der tager sit udgangspunkt i:
- Den objektive verden; den fysiske verden, hvor man udtaler en objektiv sandhed, ved hjælp af fx naturvidenskaben; en kognitiv-instrumental fornuft.
- Den sociale verden: udsagn om relationer mellem mennesker, hvad der er den rigtige forståelse af vores indbyrdes forhold; en praktisk-moralsk fornuft.
- Den subjektive verden; psykiske og indre fysiske forhold; en æstetisk-ekspressiv fornuft.

---

Dannelses- og uddannelsessyn.
Habermas beskæftiger sig med to syn på, hvad folkeskolen skal tilbyde eleverne, forældrene og samfundet. Der er tale om et syn der tilgodeser dannelse og en forståelse der tilgodeser uddannelse.
Dannelsessynet tager sit udgangspunkt i at elever skal gøres bekendt med forskellige holdninger og på den måde får forståelse for demokratiets grundlag. Derudover er det vigtigt, at eleverne får forståelse for begreber som, solidaritet og ansvar for deltagelse i den demokratiske proces f.eks. at forholde sig politisk.
Den uddannelsesorienterede teori tager sit afsæt i, at eleverne klargøres til at kunne indgå i et... Køb adgang for at læse mere

Habermas og modernitet | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.