Håndværket i Håndværk-Designundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Håndværk og design
  • Godkendt
  • 7
  • 2564
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2015
  • 16-06-2015

Eksamensopgave: Håndværket i Håndværk-Designundervisningen

Eksamensopgave om Håndværk-Designundervisning og kompetenceprøven.

Håndværk og Design er et nyt fag, og det er det første man skal huske på.

Jeg har oplevet i praktikken og som vikar på flere skoler at mange, specielt lærere, er kritiske over for det nye fag og overskriften på min opgave er også ”Sløjdlærere: Håndværket går tabt i håndværk og design” (Aisinger, 2015) som er en ud af mange artikler i medierne.

Jeg vil gå lidt i dybden med håndværket og se om der er kritikken er berettiget eller om kritikken er en naturlig del af en forandring. Derfor har jeg denne problemformulering.

Problemformulering
Går håndværket tabt i Håndværk og Design, eller bliver eleverne håndværksmæssig bedre? Hvad er det for nogle prioriteringer man skal lave af teknikker i Håndværk og Design i forhold sløjt og håndarbejde?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Fagformål 2
Teori 3
KIE modellen 3
Hohr's model 3
Empiri 4
Konklusion 5
Undervisningsforløb 5
Sammenhæng 5
Mål 5
Tegn 5
Tiltag 6
Evaluering 6
Konklusion på undervisningsforløb 6
Bibliografi 7

Uddrag

Teori
KIE modellen
Til denne proces bruger vi KIE modellen som står for Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab. Den kreative proces er både en fysisk og mentalfaktor hvor man får ideer skrevet ned og klar til at afprøve, men man er også ved at skabe en kreativ dannelses proces, hvor man begynder og tænke og tage stilling til en masse spørgsmål. Det kunne fx være hvad skal det laves af? Hvordan laver jeg det (metoder)? Hvor svært er det? Er det realistisk? Og sådan kan man blive ved. Dannelsesprocessen i den kreative del er først der hvor man overskrider det man ved og tager stilling til det nye man synes bedst om. Kreativitet er nytænkning (Hammershøj, s. 10). Hvis en lærer kan skabe denne kreativitet hos eleverne er målet næsten nået.

Innovation er et ord der bliver brugt i mange sammenhænge og på forskellige måder. Derfor er det nødvendig at præcisere hvad det er innovation er i forhold til faget Håndværk og Design. Når vi snakker om innovation handler det ikke om at være kreative og få en masse ideer, men at føre ideerne ud i livet. Det er først når vi skaber noget nyttigt der skaber værdi vi kan kalde det innovation.

Innovation er også når man kan taget et hverdagsproblem, der ikke har nogen bestemt løsning, men alligevel defineret ret præcist, og finder et svar på dette. (Hammershøj, s. 8 & 13) Det behøver ikke være helt nyt. Det er også innovation hvis man bruger eksisterende produkter på en ny måde. Det er noget man skal huske at tage med ud i folkeskolen, for vi kan ikke alle opfinde nye ting hele tiden, men de fleste kan finde ud af at skabe noget nyt af noget gammelt. Dog skal de ting man så produceret også blive brugt eller købt af nogen før det egentlig er innovation... Køb adgang for at læse mere

Håndværket i Håndværk-Designundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.