Gudsopfattelse i skolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Gudsopfattelse i skolen | Synopsis

Synopsis til AD/KLM (LG2) eksamen om gudsopfattelse.

Problemformulering

Hvordan er gudsopfattelsen i det danske samfund i dag? Og hvordan har det påvirket gudsopfattelsen i skolen?

Underviserens kommentar

Til den mundtlige del, havde jeg medbragt relevante artikler og det synes min lærer supplerede min opgave helt fint.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Opgavens opbygning 2
Redegørelse 2
N.F.S. Grundtvig 3
Luther 3
Analyse 4
Gert J. J. Biesta 4
Delkonklusion 4
Diskussion 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
Opgavens problemformulering er opstået på grund af spørgsmålet: ”Skal skolen tage særlige hensyn til religiøse minoriteter? Og må der overhovedet være religiøse symboler i skolen?” som står på bagsiden af bogen Gud i skolen skrevet af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt i 2018. Spørgsmålet sætter tanker i gang om, hvordan gudsopfattelsen er i skolerne i dag. Folkeskolerne var grundlagt med udgangspunkt i kærlighed – som kommer fra Kristendommen. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at religion kan blive et problem i skolerne.

Opgavens opbygning
Først redegøres for samfundets gudsopfattelse ud fra bogen Meningen med livet? skrevet af Christoffer Boserup Skov. Dernæst redegøres tanken bag folkeskolen og N. F. S. Grundtvig ud fra bogen Den lodrette bestaaen, med supplering fra hjemmesiden Folkeskolen.dk.
Derefter inddrages Luthers tid kort ud fra bogen Hvorfor er vi så glade for staten? skrevet af Ditlev Tamm.
En både redegørende og analyserende del efterfølges af uddannelsestænkeren Gert J. J. Biesta, hvor hans holdning til skolen og religion bliver belyst. Til sidst diskuteres de forskellige holdninger, der nævnes i opgaven samtidig med, at nogle af dem sættes op mod Biestas meninger.

Redegørelse
Bogen Meningen med livet? er delt op i otte positioner med hver forklaring på, hvad meningen er med livet. Position fem handler om Gud. Her udtrykker Skov sin mening om, at tanken om Gud er... Køb adgang for at læse mere

Gudsopfattelse i skolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.