Gruppearbejde | PL eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 20
  • 6435
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 08-06-2020

Kompetencemålsprøve: Gruppearbejde | PL eksamen

Opgaven er skrevet i forbindelse med PL eksamen og handler om 'Medbestemmelse og læring i gruppearbejde'.

Problemfelt
Hvilke forhold kan der være mellem medbestemmelse og læring i gruppearbejde?

Indhold

Indledning 2
Opgavens afsæt 3
Problemfelt 3
Læsevejledning 3
Didaktisk nærbillede 3
Danskundervisning - mandag i 3.-4 lektion. 3
Udsnit af undervisningsplan 5
Den didaktiske baggrund 5
Teori 7
Situeret læring og praksisfællesskaber 7
Selvbestemmelsesteori 8
Analyse af det didaktiske nærbillede 9
Fremadrettede overvejelser i forhold til gruppedannelse - handlemuligheder 12
Sammenfatning 14
Bibliografi 16
Bilag 1 18
Bilag 2 19

Uddrag

Læsevejledning
Følgende opgave forsøger at belyse hvilke forhold der kan have indflydelse på elevernes læringsudbytte i gruppearbejdet i folkeskolen. Læring i sociale praksisser bliver centralt i opgaven, hvilket bevirker at der tages udgangspunkt i en socialpsykologisk tilgang. Den didaktiske forståelse i denne opgave, tager udgangspunkt i, at vi lærer i relation til andre, hvor det ikke kun er interaktionen eleven og læreren imellem der er vigtig, men også elevernes indbyrdes relationer, da deres engagement i undervisningen er afgørende for fællesskabet. Derfor definerer jeg i indeværende opgave didaktik, i en situeret læringsforståelse; som undervisningspraksisser der giver adgang til læring.

Didaktisk nærbillede
Det didaktiske nærbillede, udspiller sig i en 7. Klasse med 21 elever. 7 piger og 14 drenge. Klassen er en sammenbragt klasse fra 3 forskellige skoler, og har kun eksisteret siden sommerferien.
Eleverne sidder i klynger á 4, med en enkelt gruppe á 2. Én elev sidder alene bagerst i klassen, front mod væggen. På hver bord er et kvadrat delt i fjerdedele, på hver fjerdedel er et tal fra 1 til 4 og en farve. Ved tavlen hænger et skema som anviser kvadratets betydning - ved makker opgaver skal nummer 1 og 2 hver klynge gå sammen, og nummer 3 og 4 skal gå sammen. Ved gruppearbejde arbejde der i enten klyngegrupper, farvegrupper eller talgrupper - således at de med samme farve er sammen eller de med samme tal er sammen. Eleven som sidder alene anvises af læreren.

Danskundervisning - mandag i 3.-4 lektion.
Klokken ringer, eleverne kommer væltende ind ad døren og sætter sig ned på deres pladser på nær én elev, Andreas, som sætter sig i vindueskarmen... Køb adgang for at læse mere

Gruppearbejde | PL eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.