Grønlandske sagn og mytologi | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Ingen givet
  • 9
  • 1580
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2017
  • 03-05-2018

Grønlandske sagn og mytologi | Synopsis

Synopsis til eksamen i billedkunst.

Her gives et bud på tværfagligt forløb i dansk og billedkunstfaget, hvor der lægges vægt på at skabe et nuanceret billede af Grønland.

Problemstilling
Hvordan kan man i billedkunstfaget bevidstgøre elever om visuelt kulturprojekt med temaet ”grønlandske sagn og mytologi” gennem æstetiske læreprocesser?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Metodeafsnit 3
Didaktiske overvejelser 3
Undervisningsforslag (tværfagligt forløb) 4
Teori, refleksion og diskussion 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Metodeafsnit
Jeg vil planlægge undervisningsforløbet og tage afsæt i begrebet æstetisk læreproces ud fra Sørensen og Austrings teori (2006).

Fra det didaktiske perspektiv vil jeg implementere Buhls definition af visuel kultur-kompetence som refleksionsstrategi i undervisningen, således at elevernes læringsperspektiv retter mod at udvikle afkodnings – og betydningskompetence.

I betragtning af at sagn og myter tilhører den skønlitterære genrer, vil det være oplagt at lave et tværfagligt forløb med dansk. Når fundamentet er skabt med forståelse af de litterære tekst(er) ''grønlandske sagn og myter'' kan man efterfølgende arbejde mod elevernes egne innovative udtryk.

Danskfagets styrke i litteraturundervisning, er at åbne op for tekster, lave inferens i teksten således at eleverne metakognitivt kan inddrage relevant viden i læseprocessen og få bragt de ældre teksters æstetiske udtryk i klassen. (Iversen, Hansen. 2008).

Afslutningsvis skal det tværfaglige forløb afsluttes med en udstilling af elevernes egne produkter, hvor billedsamtalen med faglige begreber bliver udgangspunktet for evaluering... Køb adgang for at læse mere

Grønlandske sagn og mytologi | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.