God undervisning og læring eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 6
  • 1920
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2012
  • 23-04-2013

7.-10. klasse: God undervisning og læring eksamensopgave

Eksamensopgave i Almen Didaktik om god undervisning og læring.

Opgaven belyser ud fra undervisningsplanen for praktik på 3. år og med afsæt i Hilbert Meyers ti kendetegn for god undervisning, hvordan man kan sikre god undervisning og læring.

Problemformulering:

Kan varierende tilgange i danskundervisningen sikre god undervisning og læring hos mine elever?

Indhold

Indledning 1
Metode 1
Undervisningsplan 2
Mål for ovennævnte undervisningsplan 2
Empiri 3
God undervisning 3
Konklusion 5
Litteraturfortegnelse 6

Uddrag

Metode
Jeg vil i min opgave tage udgangspunkt i undervisningsforløbet nedenfor, hvor jeg har udvalgt få relevante punkter fra en større undervisningsplan med fiktionslæsning i en 7. klasse. Jeg vil gennem teorier om god undervisning af Per Fibæk Laursen, Hilbert Meyer samt Hans Jørgen Kristensen gennemgå planen og tilhørende praksisoplevelser for til sidst at konkludere på min analyse.
Jeg er bekendt med, at aspekter som teamsamarbejde, forældresamarbejde og ledelse også er meget relevante i diskussionen om god undervisning. Dette har jeg dog udeladt i min opgave for at stille skarpt på lærerens ansvar og rolle i den gode undervisning... Køb adgang for at læse mere

God undervisning og læring eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.