Globalisering og kommunikationskompetence | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 19
  • 4265
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2021
  • 12-10-2021

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Globalisering og kommunikationskompetence | Eksamensopgave

Geografi eksamensopgave om globalisering og kommunikationskompetence.

Lærefaglig problemstilling
Hvordan kan man styrke elevernes kommunikationskompetence gennem arbejdet med
forskellige notat- og læseteknikker?

Indhold

Faglig viden til mundtlig gennemgang 2
Erhvervsudvikling 2
Erhvervsfordeling 3
Udviklingsteorier 4
Lokaliseringsfaktorer og udflagning 6
Globalisering 7
Lærefaglig problemstilling 7
Undervisningsforløb 7
Forudsætninger forud for forløbet 11
Læringsmål 11
Selv udarbejdede læringsmål 12
Didaktiske begrundelser for forløbet 12
Didaktisk vinkel - Faglig læsning 12
Andre didaktiske begrundelser 16
Relation til formelle krav 16
Kompetenceområderne 17
Referenceliste 19

Uddrag

Erhvervsudvikling
Erhvervsudviklingen i Danmark startede med landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet. Bønderne fik mulighed for selveje, og fik samlet deres jorde. Dette medførte en forøget produktion i landbruget. Foldudbyttet blev fordoblet fra 1750 til 1800. Alt dette ekstra korn blev eksporteret, hvilket gav et overskud der kunne investeres i videre udvikling.
I 1870'erne blev det svært at sælge kornet til England som førhen, da de kunne få det billigere fra Nordamerika. Derfor blev det danske landbrug omlagt fra vegetabilsk til animalsk produktion. Dette medførte at bønderne sluttede sig sammen i andelsforeninger, og i 1882 blev det første andelsmejeri oprettet. Dette medførte en række andre andelsforeninger, såsom slagterier og brugsforeninger.
I samme periode begynder industrialiseringen at tage fart. Efter tabet af Slesvig-Holsten i 1864, blev det danske jernbanenet udvidet kraftigt. Dette gjorde det nemmere for ...

---

Dette forløb tager udgangspunkt i bogen Globalisering, i serien: Gyldendal viden.
(Rasmussen, 2010).
Når der refereres til sider i undervisningsplanen, er det denne bog der refereres til. Tilknyttet denne bog er der en række notatteknik-ark. Disse ark danner rammer for de forskellige fokus på faglig læsning.
I disse notatteknik-ark skal eleverne arbejde med forskellige metoder til notetagning: Mindmap, tidslinje, to-kolonne og sammenlignende model. (Gyldendal, u.å.).
Disse teknikker er koblet til kapitler, hvor, efter vores mening, tekstens indhold passer bedst til aktiviteten. For eksempel er tidslinjeteknikken oplagt at benytte til afsnittet omkring globaliseringens historie. Hvorimod den sammenlignende teknik er oplagt når... Køb adgang for at læse mere

Globalisering og kommunikationskompetence | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.