Glæde ved sport og idræt | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 19
  • 6846
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2019
  • 15-08-2019

Glæde ved sport og idræt | Eksamensopgave

Eksamensopgave i idræt om at have glæden i centrum, når man dyrker sport og idræt.

Problemstilling
Hvordan kan vi som kommende idrætslærere skabe motivation til livslang lyst til idræt og bevægelse med udgangspunkt i glæde som motivationsfaktor?

Indhold

Indledning 1
Problemstilling 1
Metode 1
Teori 2
Kiss Meyer - De fire glæder 2
Flow af Mihalyi Csikszentmihalyi 3
Indre og ydre motivation 4
Self determination 4
Self-Efficacy 5
Empiri 6
Analyse af praksis 6
MBU-analyse 6
Empiri: 6
Praksisdel: 7
Boldspil 9
Fodbold 9
Badminton 9
Softball 10
Atletik 10
Redskabsgymnastik 12
Diskussion og konklusion 15
Bibliografi 16

Uddrag

Metode
Vi vil med udgangspunkt i følgende teoretikere Lise Kissmeyer, Deci og Ryan, Mihalyi Csikszentmihalyi og Bandura, beskrive hvorledes vi kunne tilrettelægge en undervisning således, at eleverne i højere grad ville kunne opnå glæde og livslang lyst til idræt. Først vil vi redegøre for Kissmeyers fire glæder: Flow teorien, indre og ydre motivation, self-determination og self- efficacy. Videre i opgaven er der beskrevet et lille empiriafsnit, som tager udgangspunkt i fælles oplevelse omkring vores første praktik. Dette vil vi anvende i begyndelsen af analysen til at se på, hvordan det virkede med udgangspunkt i MBU. Derefter vil der være en begrundelse for den praksis, vi skal udføre til eksamen - Dette vil vi eksemplificere på følgende aktiviteter:

- MBU
- Atletik
- Fodbold
- Softball
- Badminton
- Redskabsgymnastik

Aktiviteterne vil blive fremført i den beskrevet rækkefølge, og vi vil i opgaven analysere og begrunde ved brug af vores valgte teori.
Derudover vil vi ligeledes inddrage, baggrund af ovenstående beskrivelse og analyse, en konklusion besvaret på vores problemstilling.

---

Analyse af praksis
MBU-analyse
Empiri:
Med udgangspunkt i fælles forenklede mål i idræt efter 7 klasse, er “dans og udtryk” en af de 6 kategorier indenfor “Alsidig idrætsudøvelse” (EMU-redaktionen, 2018). Der beskrives blandt andet, at “eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter” samt “eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk” (EMU-redaktionen, 2018).
I vores første praktikforløb, antager vi, at vi gav eleverne færdigheder indenfor begge mål, både gennem vores praksisdel, der bar præg af “følg mig” og deduktiv undervisningsmetode. Ligeledes... Køb adgang for at læse mere

Glæde ved sport og idræt | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.