Gk3 om relationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 9
  • 2642
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2021
  • 29-03-2022

Præsentationsportfolio: Gk3 om relationer

Gk3 prøven efter første praktik om relationer.

Jeg har været i min første praktik, som var et 7 ugers forløb, hvor jeg var i en daginstitution.
Mit fokus er på relationer på baggrund af, at børnehaven arbejder ud dagtilbudsloven §7.

Indhold

Indledning 3
Børnehaven 3
De utrolige år 3
Metode 4
Læringsforudsætninger 5
Rammefaktorer 5
Mål 6
Indhold 6
Læreprocessen 7
Vurdering 7
Min egen læringsproces 8
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Metode
For at opfylde kompetencemålet ”Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.” Vil jeg vha. videns- og færdighedsmålene i min præsentationsportofolio sætte fokus på relationer, da jeg ud fra praktikforløbet vurdere, at relationer har en vigtig betydning for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Jeg har benyttet Lev Vygotskys model ”Nærmeste udviklings zone”, den er anvendt til at tilpasse hjælpen til børnene, da børnene er forskellige steder i deres udvikling, derfor har de ikke behov for hjælp til de samme ting. Det afhænger af, hvor de er i udviklingen (Kristensen, 2015).

I arbejdet med inklusion har jeg anvendt Bent Madsen. Han mener, selvom børn er forskellige, er det en ressource. Alle børn kan blive inkluderet og bidrage til fællesskabet på hver deres måde, selvom de er forskellige. Dette er med til at gøre hvert barn unik, hvor de kan bruge hinanden som rollemodeller og lære af hinanden gennem relations arbejde (Madsen, 2009).

Jeg har valgt at anvende den didaktiske relationsmodellen til at analysere mine aktiviteter. Modellen har seks punkter, som alle påvirker hinanden, man kan sammenligne målgrupper med hinanden med modellen (Wiegaard, 2015).

Jeg har valgt at tage følgende ting fra min arbejdsportofilo:
• Egne billeder fra aktiviteterne
• Logbog
• Baggrundsviden- og teori, med fokus på Lev Vygotsky, Bent Madsen og relationsmodellen... Køb adgang for at læse mere

Gk3 om relationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.