GK3 Eksamen om målsætning, udførelse og evaluering af aktiviteter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Praktik (Pædagog)Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 12
  • 2862
  • PDF
  • Københavns Professionshøjskole
  • 2020
  • 31-08-2021

Præsentationsportfolio: GK3 Eksamen om målsætning, udførelse og evaluering af aktiviteter

Det er min praktikopgave/GK3-prøve fra 1. semester, GK3.
Pædagogens praksis – 1. Praktik.

Min præsentationsportfolio er opbygget over en aktivitet som jeg planlagde, udførte og evaluerede ud fra SMTTE-modellen, på baggrund af det, jeg observerede under selve aktiviteten med børnene. Jeg har valgt at fokusere på aktiviteten i opgaven, for at kunne uddybe, reflektere og diskutere over aktivitetens opbygning og udbytte.

Underviserens kommentar

God opgave, der kommer godt ind på besvarelsen af kompetencemålet

Indhold

Indledning 3
Refleksioner over væsentlige og udvalgte videns- og færdighedsmål 4
SMTTE-model: Male-aktiviteten 4
Refleksioner over egen læreproces 8
Litteraturliste 9
Bilag 1: 10
Bilag 2: 11
Bilag 3: 12

Uddrag

Indledning
I den første praktik på pædagoguddannelsen, har jeg været 7 uger i Vuggestuen X, som ligger i Tårnby Kommune på Amager, den er normeret til 33 børn. De har en legeplads, hvorpå der er mange muligheder for diverse aktiviteter, der er både sandkasse, deres egen lille skov og rigeligt med plads til, at børnene kan køre på forskellige køretøjer. Det er et åbent hus, hvilket vil sige, at børnene kan bevæge sig frit rundt på de 3 forskellige stuer i huset, for at skabe differentierede børnefælleskaber.

---

Refleksioner over væsentlige og udvalgte videns- og færdighedsmål
Jeg har valgt at have fokus på videns- og færdighedsmål nummer 2 (Bilag 1) der omhandler
målsætning, udførelse og evaluering af aktiviteter. I min praktik har jeg arbejdet med dette mål ved at lave en aktivitet, jeg har udarbejdet ved hjælp af SMTTE-modellen, der er en model man i pædagogisk praksis kan bruge til at konkretisere sine mål og sætte fokus på de ting man skal registrere på vejen mod målet. (Mathiesen, F. & Hauer, H., s. 308-309, 2016).

SMTTE-model: Male-aktiviteten
Sammenhæng:
I min praktik har jeg sommetider følt, at dagene fløj afsted, når vi har været så meget ude, hvor jeg ikke har haft lige så meget 1 til 1 kontakt med alle børn, derfor har jeg planlagt denne aktivitet, der sætter fokus på at jeg kan danne en relation til en gruppe børn, uden at blive forstyrret eller revet væk fra fordybelsen – dette gælder både børnene såvel som mig selv. Jeg ville gerne opnå en samtale med børnene omkring det vi har lavet på legepladsen eller på stuen, f.eks. som i denne... Køb adgang for at læse mere

GK3 Eksamen om målsætning, udførelse og evaluering af aktiviteter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.