GK3 eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Praktik (Pædagog)Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 10
  • 66
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2018
  • 11-05-2020

Præsentationsportfolio: GK3 eksamen

Eksamensopgave i til eksamen i GK3 efter første praktik.

Indhold

Indledning og beskrivelse af praktiksted 3
Emneafgrænsning & metode 3
Min læreproces 4
Dialogisk læsning: 4
Smitte 5
Anerkendelse og relationsarbejde: 7
Sundhedsfremme 10
Afrunding 10
Litteraturliste: 11

Uddrag

Indledning og beskrivelse af praktiksted
Jeg har i min første praktik på pædagoguddannelsen, været i praktik i den kommunale daginstitution Børnehuset X Børnehuset Mælkevejen er en integreret daginstitution, som er normeret til 150 børn i alderen 0-6 år, børnene er fordelt på fem stuer i alt: Gæstehus til dagplejen, vuggestue og tre børnehavegrupper.
Jeg har været i børnehavegruppen ”Stjernen”, hvor der er 18 børn i alderen 3-6 år, stuen er fordelt mellem femten drenge og tre piger.
Inden min praktik havde jeg begrænset erfaring med dagtilbud, så mine overvejelser tog afsæt i et mere teoretisk perspektiv.
Min præsentations portfolio er blevet udarbejdet, ud fra de erfaringer som jeg har gjort mig i løbet af min praktik, og tager desuden afsæt i kompetencemålet: (Web: studieordningen s.18)
Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Emneafgrænsning & metode
Jeg har i løbet af min praktik, modul 123, samt modul 4 erfaret, at anerkendelse spiller en stor rolle i, at etablere gode relationer mellem pædagoger og børn.
Jeg har derfor valgt at tage afsæt i Berit Baes teori om anerkendelse, herunder de voksnes definitionsmagt.
Derudover anvender jeg Lis møller og Michael Husens teorier om selvafgrænsning og det fælles tredje, samt hvordan man bruger anerkendelse som en pædagogisk metode til, at skabe gode og trygge relationer til børn.
I løbet af min syv uger lange praktikperiode har jeg tilrettelagt, gennemført og evalueret et forløb i dialogisk læsning, hvor der er har været et hovedfokus på relationer, sundhed og glæde... Køb adgang for at læse mere

GK3 eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.