GK2 skriftlig eksamen 6 timers

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 8
  • 2508
  • PDF
  • Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • 2020
  • 04-05-2021

Eksamensopgave: GK2 skriftlig eksamen 6 timers

Det er den 6 timers skriftlige eksamen på GK 2. Handler om en case om Martin, Thomas og Victor.

Fagligproblemstilling
Jeg vurder at de faglige problemstillinger i denne case, er den måde kommunikation er forgået på mellem alle parter. Men også den mistrivsel der opleves i klassen både for Victor men også klassen som en stor sammenhæng.

Indhold

Indledning 2
Fagligproblemstilling 2
Teori 2
Kommunikation/vækstmodellen 2
Mistrivsel 2
OAS 3
Analyse 4
Handleforslag 5
Referenceliste 7

Uddrag

Indledning
Jeg har i min opgave arbejdet med en case om Martin, Thomas og Victor, som går i 2 klasse på Højens skole. Hvor jeg har arbejdet med følgende kompetencemål ” Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng.” jeg har i min opgave valgt at arbejde med OAS, Mistrivsel og mobning og vækstmodellen. Jeg vil også lige komme ind på folkeskolens historie. Igennem tiden. I 2014 fyldte folkeskolen 200 år men historien går meget længer tilbage. Den første landsdækkende skolelov kom i 1814. (Emu, 2019) Det var først i 1958 at folkeskolen blev mere samlet, og at der gældte de samme regler og rammer for by og på landet. Efter det syvende skole år kunne eleverne forsætte med en 8-9 klasse eller komme i realafdelingen hvor der mulighed for en realeksamen efter 3. real for derefter at komme i gymnasiet. (Holm-Larsen, Rasmussen, & Skovgaard-petersen, 2016) I dag er det jo helt andreledes i dag skal man have afslut mindst 9 klasse for at komme på gymnasiet, og i dag findes der flere forskellige gymnasiers.

---

Analyse
Da jeg i min problemstilling har valgt at tage udgangspunkt i kommunikation mellem alle parter og den mistrivsel der er i klassen. Dette har jeg, da jeg mener at der ikke er blevet taget nok hånd om dette. Man kan se i casen, at kommunikation ikke er særlig god mellem Martin og Thomas efter episoden…”Efterfølgende rejser de sig op og skændes højlydt” hvilket også er med til skabe endnu fleres konflikter imellem dem og Victor som så kommer til at skabe en mistrivsel i hele klassen. Set ud fra Antonovskys teori om OAS, har vi her og gøre med Martin og Thomas som ikke har udviklet OAS i nu. Dette vil jeg mene at de ikke har ud for følgende. I deres forudsigelighed…” Denne gang... Køb adgang for at læse mere

GK2 skriftlig eksamen 6 timers

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.