GK2 prøve om læringsbetingelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 6
  • 1553
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 12-11-2020

Eksamensopgave: GK2 prøve om læringsbetingelser

GK2 eksamensopgave/prøve.

Problemstilling skabt ud fra case

Hvordan kan pædagogerne skabe de rette læringsbetingelser for Tine i garderobesituationerne, samt hvordan de i samarbejde med forældrene kan støtte hende til selv at få overtøj på og af?

Indhold

Identifikation af faglig problemstilling – redegørelse 2
Analyse af den faglige problemstilling 3
Læringsbetingelser i garderoben 3
Vant til service 3
Samspil med forældre 4
Handlemuligheder 4
Litteraturliste 6

Uddrag

Identifikation af faglig problemstilling – redegørelse
Tine er 4 år gammel og går i børnehaven Tusindfryd på stuen Larven. Hun har gået i børnehaven siden hun var 2 år og 10 måneder. Børnehaven Tusindfryd har adresse i en ældre villa i et velhaverkvarter i en større by, hvor Tines forældre også bor. Børnehaven har to stuer. På stuen Larven, er der ansat tre pædagoger, Jan, Pia og Lise.

Det er vinter og børnehaven er i gang med at få den pædagogiske lærerplan realiseret. Kommunen har øget fokus på, at alle institutioner skal arbejde med særligt med læreplanstemaet natur, ...

---

Analyse af den faglige problemstilling
Børns arbejde med deres overtøj i garderoben, eller derhjemme, er en af de aktiviteter, der rummer flest læringsmuligheder. Ved at barnet får lov at mosle med sit tøj/overtøj giver det f.eks.: træning af grundmotorikken, forståelse af rækkefølge (hvad begynder man med og hvad kommer sidst), oplevelse af selvstændighed, mestring og handlekompetence (selvværd) og rum- retningsudvikling (ind i, gennem, højre/venstre, ned i, udenpå) mm. (Stevn, 2016, s. 15)

Læringsbetingelser i garderoben
Pædagogernes tilgang i garderoben er afgørende for barnets læringsmulighed. En vigtig del af garderobearbejdet er at sætte rammer som skaber de bedst mulige læringsbetingelser for det enkelte barn. Motivation, plads, ro og hvilke børn sammen, skal tilpasses det enkelte barn. Det er derfor vigtigt at overveje, hvor mange børn der skal i garderoben på samme tid, hvem skal derud sammen... Køb adgang for at læse mere

GK2 prøve om læringsbetingelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.